Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Espoon perinneseuran ja sen edeltäjän Espoon perinneyhdistys Auroran toiminnan tarkoituksena on ollut alusta alkaen perinne- ja kotiseututyön edistäminen, ylläpitäminen ja vaaliminen yhteistyössä näitä asioita tuottavien tahojen kanssa koko Espoon alueella.

Toiminnan runkona ovat vuosittain julkaisut, tapahtumat sekä muu perinne- ja kotiseututyöhön liittyvä toiminta. Yhteistyötä muiden yhdistysten, Espoon kaupungin, seurakuntien ja Länsiväylä-lehden kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Vuosi 2020 on perinneseuran 20-vuotisjuhlavuosi. Seuran yhtenä tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää niin, että jäseniksi liittyisi yhä enemmän eri-ikäisiä jäseniä Espoon eri puolilta.

1. Julkaisut, artikkelit ja tiedottaminen

  • Perinneseuran verkkosivuilla osoitteessa espoonperinneseura.net jatketaan tiedottamista yhdistyksen toiminnasta. Sivustolla toimii myös perinneseuran julkaisujen verkkokauppa. Tapahtumista tiedotetaan eri tapahtumakalentereissa.
  • Yhdistyksen tunnettuutta lisätään edelleen tiedottamalla toiminnasta Länsiväylä-lehden kumppanuussivuilla sekä yhdistyksen Facebook-sivulla.
  • Kehitetään yhteistyötä kaupunginosayhdistysten kanssa.
  • Jäsenille ja sidosryhmille tiedotetaan tapahtumista ja toiminnasta sähköpostitse jaettavalla Uutiskirjeellä tarpeen mukaan.
  • Saatetaan valmiiksi teos Maatilojen Espoo, joka tehdään yhdessä kaupunginmuseon kanssa.
  • Bemböle -kirjahanke, joka on suomenkielinen versio Ulf Johanssonin kirjoittamasta kirjasta.
  • Kummitustarinoita -kirjahanke, joka pohjautuu Kari Forsbergin tuottamiin perinneseuran verkkosivustolla julkaistuihin artikkeleihin.
  • Espoolaisia linja-automuistoja -hankkeen tavoitteena on koota ja julkaista muistoja linja-autoista, matkanteosta ja ihmisistä. Hankevastaava on Kari Forsberg.
  • Auroran kappelin vihkiryijy -kirjan kirjoittaja on Pirkko Kivimäki. Kirja julkistetaan Auroran kappelin 20-vuotisjuhlassa toukokuussa 2020.
  • Mauritz Hellström suunnittelee kirjaa Esse-lehdessä julkaistujen Kaupunkipolut -artikkeleiden pohjalta.
  • Rainer Lahti valmistelee esityksen seuran jäsentapahtumaan teemasta Kulttuuri- ja perinnemaisemat Espoossa.
  • Aloitetaan 25-vuotishistoriikin suunnittelu.

2. Tapahtumat ja muu toiminta

  • Perinneseura järjestää kevätseminaarin 2020. Samana päivänä järjestetään myös seuran sääntömääräinen kevätkokous. Marraskuussa on syysseminaari, joka edeltää sääntömääräistä syyskokousta.
  • Perinneseuran Meidän Aurora -työryhmä jatkaa toimintaansa keskittyen seuraaviin asioihin:
   1. Järjestetään Auroran syntymäpäiväjuhla yhdistettynä seuran 20-vuotisjuhlaan Träskändassa 1.8.2020.
   2. Jatketaan Träskändan kartanon peruskorjauksen käynnistämiseen liittyvää aloitetoimintaa sekä yhteistyökumppaneiden kartoittamista ja organisaatiomallin selkiinnyttämistä yhteistyössä Espoon kaupungin ja Träskändan kartanon ystävät ry:n kanssa.
  • Osallistutaan kaupunginmuseon Glims-näyttelyyn erikseen päätettävällä tavalla.
  • Osallistutaan SyysMatin markkinoille 2020.
  • Järjestetään sisältötapahtumia, joita ovat näyttely- ja muut vierailut esim. Espoon kaupunginarkistossa, Glimsissä ja kaupunginmuseossa.
  • Yhdistyksen kokousten ml. hallituksen työkokousten yhteydessä ja erillisinä sisältötapahtumina järjestetään asiantuntijaesitelmiä ja muuta toimintaa yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvista teemoista.
  • Jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä Akateemisen Kirjakaupan kanssa.
  • Perinneseuran vuoden 2019 säilytettävä aineisto toimitetaan Espoon kaupunginarkistoon kevätkokouksen jälkeen.

3. Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

  • Perinneseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään huhti-toukokuussa 2020 ja syyskokous marraskuussa 2020.
  • Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuoden 2020 aikana. Vuoden ensimmäinen kokous on luonteeltaan suunnittelukokous tammikuussa. Vuoden viimeinen tapahtuma on perinteinen joululounas.