Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Espoon perinneseuran ja sen edeltäjän Espoon perinneyhdistys Auroran toiminnan tarkoituksena on ollut alusta alkaen perinne- ja kotiseututyön edistäminen, ylläpitäminen ja vaaliminen yhteistyössä näitä asioita tuottavien tahojen kanssa koko Espoon alueella.

Toiminnan runkona ovat vuosittain julkaisut, tapahtumat sekä muu perinne- ja kotiseututyöhön liittyvä toiminta. Yhteistyötä muiden yhdistysten, Espoon kaupungin, seurakuntien ja Länsiväylä-lehden kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Vuonna 2019 perinneyhdistyksen yhtenä tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää niin, että jäseniksi liittyisi yhä enemmän eri-ikäisiä jäseniä Espoon eri puolilta.

1. Julkaisut, artikkelit ja tiedottaminen

 • Perinneseuran verkkosivuilla osoitteessa espoonperinneseura.net jatketaan tiedottamista
  yhdistyksen toiminnasta. Sivustolla toimii myös perinneseuran julkaisujen verkkokauppa. Tapahtumista tiedotetaan eri tapahtumakalentereissa.
 • Yhdistyksen tunnettuutta lisätään edelleen tiedottamalla toiminnasta Länsiväylä-lehden kumppanuussivuilla sekä yhdistyksen Facebook-sivulla.
 • Kehitetään yhteistyötä kaupunginosayhdistysten kanssa.
 • Jäsenille ja sidosryhmille tiedotetaan tapahtumista ja toiminnasta sähköpostitse jaettavalla uutiskirjeellä tarpeen mukaan.
 • Aloitetaan 20-vuotishistoriikin suunnittelu.

2. Tapahtumat ja muu toiminta

 • Perinneseura järjestää kevätseminaarin 2019 myöhemmin päätettävällä teemalla.
  Samana päivänä järjestetään myös seuran sääntömääräinen kevätkokous.
  Marraskuussa on syysseminaari edeltäen sääntömääräistä syyskokousta.
 • Perinneseuran Meidän Aurora -työryhmä jatkaa toimintaansa keskittyen seuraaviin kolmeen asiaan:
  1. Järjestetään Auroran syntymäpäiväjuhla Träskändassa 1.8.2019
  2. Valmistetaan Espoon kouluille Aurora Karamzinia ja Träskändaa koskeva opetusaineisto
  3. Jatketaan Träskändan kartanon peruskorjauksen käynnistämiseen liittyvää aloitetoimintaa sekä yhteistyökumppaneiden kartoittamista ja organisaatiomallin selkiinnyttämistä yhteistyössä Espoon kaupungin ja Träskändan kartanon ystävät ry:n kanssa.
 • Osallistutaan SyysMatin markkinoille 2019.
 • Sisältötapahtumia ovat näyttely- ja muut vierailut esim. Espoon kaupunginarkistossa,
  Glimsissä ja KAMUssa.
 • Yhdistyksen kokousten ml. hallituksen työkokousten yhteydessä ja erillisinä sisältötapahtumina järjestetään asiantuntijaesitelmiä ja muuta toimintaa yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvista teemoista.
 • Jatketaan hyvää yhteistyötä Akateemisen Kirjakaupan kanssa.
 • Perinneseuran säilytettävä aineisto toimitetaan Espoon kaupunginarkistoon.

3. Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

 • Perinneseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään huhti-toukokuussa 2019 ja syyskokous marraskuussa 2019.
 • Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuoden 2019 aikana. Vuoden ensimmäinen kokous on luonteeltaan suunnittelukokous tammikuun alkupuolella. Vuoden viimeinen tapahtuma on perinteinen joululounas.