Ruotsinkieliset koulut vuosina 1940 - 1977

Kasvun aika

Sotien jälkeen Espoon väkimäärä kasvoi nopeasti erityisesti suomenkielisten muuttajien ansiosta. Ruotsinkielistä väestöä tuli Kirkkonummelta Porkkalan luovutuksen yhteydessä. Kouluja rakennettiin myös ruotsinkielisiä kouluja varten, kuten Gräsa vuonna 1948, Lagstad vuonna 1954, Kilo-Gröndal vuonna 1955 ja Alberga vuonna 1957.

Vuonna 1945 Espoossa oli 13 ruotsinkielistä ja kahdeksan suomenkielistä koulua. Oppilaiden enemmistö  oli vielä ruotsinkielistä: ruotsinkielisiä oli 863 ja suomenkielisiä 623 oppilasta. 1950-luvun puolivälissä suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja oli yhtä monta eli 13, mutta suomenkielisiä oppilaita oli kaksinkertainen määrä ruotsinkielisiin verrattuna. Vuonna 1965 suomenkielisiä kouluja oli jo 24 ja niissä melkein 6000 oppilasta, kun taas ruotsinkielisiä oli edelleen 13 koulua ja noin 900 oppilasta. Suomenkielisissä luokissa oli keskimäärin 33 oppilasta ja ruotsinkielisissä 19 oppilasta.

Espoon eteläisiin osiin muutti myös monia ruotsinkielisiä. Mattbyn koulusta kasvoi 1960-luvulla ruotsinkielisen peruskoulun keskus Etelä-Espoossa. Espoon pohjoisosissa ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärä pysyi ennallaan tai monin paikoin laski, jolloin tuli paineita koulun yhdistämiseen suurempaan yksikköön. Ruotsinkielisten oppilaiden kokonaismäärä Espoossa laski osin sen vuoksi, että monet vanhemmat sijoittivat lapsensa suomenkieliin kouluihin. Ruotsinkielistä koulua käytiin myös Helsingissä ja Kauniaisissa.

Kohti suurempia kouluyksiköitä

1960-luvulla voimistui paineet koulujen määrän vähentämiseksi. Ruotsinkielisten oppilaiden määrä oli vuonna 1967 enää 802. Tämän johdosta suljettiin Hagalundin koulu vuonna 1963 ja Mataskärin ja Träskändan koulut vuonna 1966. Molempien koulujen oppilaat siirtyivät Matinkylän ruotsinkieliseen kansakouluun (Mattby folkskola).

Espoon koulupiirijako uudistettiin siten, että muodostettiin koko Espoon kattavat suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulupiiri. Espooseen perustettiin kolme ruotsinkielistä kansalaiskoulua: Mattby, Lagstad ja Kilo-Gröndal. Mattbym sivukouluja olivat Finnå ja Smedsby, Kilo-Gröndalin Alberga, Bemböle ja Rödskog ja Lagstadin Köklax, Noux ja Träskby.

Kielikysymys kärjistyi 1960-luvulla. Koulutilojen ja opetusresurssien puute kasvavassa kauppalassa herätti kiistaa, mitkä koulut sailytetään ja minne rakennetaan uusia. Kauppalanhallituksen asettama komitea ehdotti sitesmän ruotsinkielisen koulun lakkauttamista, jolloin jäljelle olisi jäänyt vain kuusi koulua. Tämä herätti rajua vastustusta ja ehdotus jäi toteuttamatta. Koulukysymys yhdisti ruotsinkielisiä poliitikkoja yli puluerajojen. Vuonna 1969 päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan Espooseen tuli kolme ruotsinkielistä kuusiluokkaista keskuskansakoulua (Mattby, Kilo-Gröndal ja Lagstad). Näillä oli yhteensä kahdeksan neljäluokkaista sivukoulua. Tämä rakenne toimi perustana tulevalle peruskoululle. 

Lähde: Peter Stadius: Från byskola till skolcentrum. Esbo svenska utbildningscentral 1998.

 
Etusivu arrow Espoon kansakoulut arrow Ruotsinkieliset kansakoulut 1940 - 1977