Stensvik folkskola 1920 - 1940
Stensvik folkskola

Kivenlahdenkatu 10, Kivenlahti

Stensvikin piiriin kuului koko Stensvikin kylä ja osa Sököä. Molemmat kansakoulut toimivat entisen yksityisen kansakoulun tiloissa Stensvikin tiilitehtaan läheisyydessä.  Stenvikin koulua ylläpidettiin 1930-luvulla oppilasmäärän liikkuessa alarajoilla. Vuosina 1930 -1938 yläkansakoulun oppilasmäärä vaihteli 7 – 14 välillä. Alakansakoulun oppilasmäärä vaihteli 3 – 8 oppilaan rajoissa. Stensvikin kansakoulutoimintaa jatkettiin alimitoitetulla oppilasmäärällä vuoteen 1938 saakka, jolloin koulu päätettiin lopettaa. Vuonna 1944 samoilla seuduilla aloitti Etelä-Espoon läntinen suomenkielinen kansakoulu.

Stensvikin kansakoulun opettajista maailmansotien väliseltä ajalta mainitaan ainoastaan Ruth Nyström. Hän toimi opettajana koulun vuonna 1938 lopettamiseen saakka.