Vanhakylän kansakoulu 1940 - 1977
Vanhankylän kansakoulu

Niipperintie 31, Niipperi


Vanhankylän kansakoulu, nykyinen Niipperin koulu. Kuva: Esko Uotila 2012.

Vanhankartanon alueella Pitkäjärven pohjoispuolella asuvat suomenkieliset lapset kävivät 1940-luvun lopulla koulua Viherlaaksossa, Vantaan puolella Hämeenkylässä ja vuonna 1939 perustetussa Jupperin koulussa. Monet suomenkieliset lapset kävivät myös Träskändan ruotsinkielistiä koulua parempien kulkuyhteyksien vuoksi.

Vuonna 1945 SKP:n Vanhankylän osasto teki kunnanvaltuustolle aloitteen suomenkielisen koulun perustamiseksi Vanhaankartanoon. Hanke ei edennyt kunnanhallinnossa, vaikka alueen suomenkielisen väestön määrä kasvoi nopeasti. Vuonna 1951 kunnanvaltuusto päätti viimein rakentaa väliaikaisen koulurakennuksen. Koulu toimi viisi vuotta pienessä omakotitalossa, joka sijaitsi nykyisen Niipperin koulun vieressä olevan päiväkodin paikalla.

Vanhankylän suomenkielisen kansakoulun rakennustyöt käynnistyivät vuoden 1955 alussa ja uusi koulu otettiin käyttöön tammikuussa 1956. Koulussa oli silloin 86 oppilasta.

Vanhankylän kansakoulu muuttui vuonna 1977 Niipperin kouluksi peruskouluun siirtymisen myötä. Tilanpuutteen vuoksi kouluun mahtuivat vain 1-4 luokat ja viidennet ja kuudennet luokat kävivät koulua Kalajärvellä.

Lähde:  Marjaliisa Hentilä - Palstalaisista omakotiasukkaiksi. Vanhankartanon Omakotiyhdistyksen historia 1950 - 2000.