Kauklahden kansakoulu 1920 - 1940
Kauklahden kansakoulu

Kauklahti

Kauklahden piirin ylä- ja alakansakoulu toimivat kunnan rakentamassa kirkonkylästä Kauklahteen menevän maantien varrella metsäalueella.

Kauklahden kansakoulu lukeutui oppilasmäärältään suurehkoihin kouluihin. Lukuvuonna 1938 – 1939 yläkoulussa oli 55 ja alakoulussa 21 oppilasta. Koulun opettajista sotien välisenä aikana kaksi oli pitkäaikaisia. Evi Jalonen toimi vuodet 1917 – 1927 ja Sally Hamberg, myöhemmin Havastila, oli Kauklahden opettajana vuodesta 1919 alkaen koko sotien välisen ajan.