Viherlaakson kansakoulu 1920 - 1940
Viherlaakson kansakoulu

Lukionahde 1, Viherlaakso

Viherlaakson suomalaiseen koulupiiriin kuuluivat Karvasbackan, Dåvitsbyn, Smedsbyn, Hemtansin, Kvarnbyn, Träskändan, Gammelgårdin, Mankkaan, Kockbyn, Gräsagårdin ja Mattbyn kylät kokonaan ja osittain Bemböleä. Koululla oli oma koulutalo Gröndalissa vähän matkan vähän matkan päässä maantieltä. Yläkansakoulu ja alakansakulu toimivat samassa koulutalossa.

Viherlaakson oppilasmäärä lukuvuonna 1938 – 1939 yläkoulussa oli 37 ja alakoulussa 31. Sotien välillä koulussa oli kaksi pitkäaikaista opettajaa. Kirsti Kauko tuli opettajaksi vuonna 1926 ja Arne Bjugg vuonna 1928. Molemmat olivat Viherlaakson koulun opettajina koko sotien välisen ajan.