Nuuksion kansakoulu 1920 - 1940

Nuuksion kansakoulu

Nuuksio


Nuuksion vanha suomenkielinen kansakoulu vuonna 1939. Vilho Åstrandin kokoelma.

Nuuksion suomenkielinen kansakoulu aloitti toimintansa 1920-luvun alussa. Sitä ennen samassa Stenbackan entisessä torpassa oli toiminut yksityinen pikkukoulu, "Histan koulu". 

Luukin ja Nuuksion supistetut koulut olivat tyypillisiä maaseudun kouluja, joissa oppilasmäärät olivat pieniä. Harvaanasutuilla seuduilla lasten koulutiet muodostuivat pitkiksi ja talvisin vaikeakulkuisiksi.