Hagalund folkskola autonomian aikana

Koulun perustaminen ja hallinto

Sinebrychoffit perustivat alustalaistensa lapsille kansakoulun omistamalleen Otnäsin säteritilalle jo vuonna 1862. Tämä oli tavallaan ensimmäinen kansakoulu Espoossa. Arkistohistorian mukaan virallisesti asetuksen mukainen koulu on alkanut lokakuun ensimmäisenä päivänä 1892, jolloin koulussa oli oppilaiden sisäänkirjoitus ja kolmantena päivänä johtokunnan kokous. Saman vuoden asiakirjoissa on myös merkintä ensimmäisestä valtionapupäätöksestä. Siihen asti Sinebrychoffit olivat vastanneet kaikista koulun menoista ja vielä valtionapupäätöksen jälkeenkin ylimenevistä kustannuksista. Rouva Anna Sinebrychoff toimi koulun johtokunnan puheenjohtajana 1860-luvulta alkaen vuonna 1904 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka.. Hänen jälkeensä puheenjohtajan oli Paul Sinebrychoff, hänkin kuolemaansa saakka. Syksyllä 1918 puheenjohtajaksi valittiin johtaja C. af Forselles.

Koulutilat ja opetustarvikkeet

Koulutilat ja opettajan asunto sijaitsivat kartanon rakennuksissa. Kalustuksesta ja koulutarvikkeista huolehti Anna Sinebrychoff. Tarkastajien lausuntojen mukaan ne olivat hyvät tai erittäin hyvät. Koulussa oli myös veistosali. Opetus- ja havaintovälineet olivat myös tarkastajan lausunnon mukaan joko hyviä tai erinomaisia. Koulun kirjastossa oli jo lukuvuonna 1895 – 96 yhteensä 350 nidettä. Vuosikertomustietojen mukaan Anna Sinebrychoff oli antanut kaiken tarvittavan koulu- ja oppimateriaalin ilmaiseksi. Myös koululaisille oppikirjat ja kouluaineisto olivat ilmaisia. Koulun arkisto ja kansliakirjat olivat tarkastajien arvioinneissa aina moitteettomasti hoidetut.

Kouluvuosi

Hagalundin koulun työvuosi alkoi viisi tai kuusi viikkoa kestävällä lastenkoululla. Kansakoulun lukuvuosi alkoi lokakuun alussa ja päättyi seuraavana keväänä toukokuun lopulla. Työviikkoja lukuvuodessa kertyi 30, joskus 31 ja työpäiviä 170 tai muutama yli sen. Viikon oppituntimäärä oli keskimäärin 30 tuntia..

Opettajat

Lukuvuonna 1892 – 93 koulun opettajina toimivat Tammisaaren seminaarista vuonna 1891 valmistuneet Berta Andersson ja Hilda Stadius. Opettajaksi keväällä 1893 valittiin Sofia Sonk, hänkin Tammisaaren seminaarista valmistunut. Hän jatkoi opettajana vuoteen 1913, jolloin hän meni naimisiin ja erosi virastaan. Sofia Sonckin paikalle valittiin Josefina Nylund.

Oppilaat

Koulun oppilasmäärä lukuvuonna 1893 – 94 oli 36. Lukuvuonna 1899 – 1900 se oli 25. Oppilasmäärä pysytteli 20 – 30 välillä koko autonomian ajan.  Päästötodistuksia koulussa oli jaettu vuosittain kahdesta seitsemään.

Lastenkoulussa kävijöiden määrä vaihteli kymmenen molemmin puolin. Lastenkoulun opetus monipuolistui 1900-luvun puolella ja lasten kävijämäärä nousi useina vuosina kahteenkymmeneen.

Tarkastajien arviointi koulusta ja opetuksesta

Koulun tilat alkoivat rappeutua 1910-luvun puolivälissä. Vuodesta 1914 lähtien venäläiset rakensivat varustuksiaan tilan maille ja koulu siirrettiin tilapäisiin tiloihin 1915 – 1917 sotilasmiehityksen vuoksi. Kapinan aikana koulu oli jonkin aikaa suljettuna. Vuonna 1920 koulu oli jälleen kunnossa. Tilan omistaja vaihtui 1921.