KulttuuriEspoo 2030

Martti Hellström

Espoon valtuusto on päivittänyt vuonna 2022 alunperin kulttuuristrategiaksi tarkoitetun ja nykyään ohjelmana tunnetun kuvauksen kulttuurin roolista koko kaupunkimme tulevaisuuden linjaajana.

Ohjelmassa tiivistyy hienosti sekä kulttuurin tärkeä merkitys että suunta, johon kaupungissa kulttuuritoimintaa tulisi kehittää. Kulttuuri tarkoittaa paitsi taidetta ja erilaisia taideinstituutiota myös kaupungin henkeä, ihmisten elämäntapaa ja sitä rikastavaa kulttuuriympäristöä.

Ohjelman mukaan Espoo on vuonna 2030 luova ja rohkea kulttuurikaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa. Eri sektoreidenvälinen yhteistyö toimii, ja kaupunki menestyy kokeilevalla ja uteliaalla asenteella. Kulttuuri ja taide ovat läsnä kaupungin hengessä, asukkaiden arjessa, fyysisessä kaupunkiympäristössä ja espoolaisessa identiteetissä.

Kehittämistyössä on tunnistettu monia megatrendejä: niukkenevat luonnonvarat, väestönmuutos (monimuotoistuminen ja ikääntyminen), digitalisaatio (tekoäly, automatisaatio ja robotisaatio), minä–me-yhteiskunta (jossa yksilö on yhä enemmän yksilö) sekä yhteiskunnallinen muutos (urbanisaatio).

Kulttuuri luo menestystä. Menestyminen edellyttää identiteetin tunnistamista. Se on tärkeä osa Espoon elinkeino- ja vetovoimapalveluita. Se on kasvun tarvitsema ympäristö. Kulttuuri vahvistaa alueiden vetovoimaa. Kaupunki tarvitsee tekemisen henkeä, jolla pyritään avaamaan uusia ovia. Se tuo ihmisiä yhteen, luo yhteisiä merkityksiä ja vahvistaa kaupunki-identiteettiä Se turvaa yhteiskuntarauhaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Taiteella on tutkimustenkin mukaan selkeitä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Kaupungin kulttuuriympäristöt, kuten perinnemaisemat, arkeologinen perintö, kartanot, historialliset rakennukset, puistot ym. sekä kulttuurilaitokset ovat oiva oppimisympäristö niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin.

Kulttuuri ylittää ja läpäisee yhteiskunnan sektoreiden rajat sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Sille halutaan ohjelmassa näkyvämpää roolia. Espoolainen ja kansainvälinen ammattitaide ja kulttuuritoimintaa tulkoon näkyvämmin esiin kaupungin imagotekijänä.

On tehtävä yhdessä. Sektori- ja siiloajattelusta on päästävä eroon. Organisaatiot eivät tee mitään, niissä työskentelevät ihmiset tekevät. Suuren osan Espoon kulttuuripalveluista järjestävät kumppaniyhteisöt. Asukkaiden ääni on saatava kuuluviin. Kaupunki luo mahdollisuuksia.


Koko ohjelma löytyy netistä osoitteesta
KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma | Espoon kaupunki