Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Espoon perinneseura ry

Rekisteriasioista vastaava yhdyshenkilö
Esko Uotila
euotila@gmail.com

Rekisterin nimi
Espoon perinneseuran jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Jäsenten henkilö- ja yhteystiedot ovat sähköisessä rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta sekä laskutusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
 – Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 – Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
 – Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Jäsentietojen lisäksi rekisteriin tallennetaan uutiskirjeen tilaajien nimet ja sähköpostiosoitteet.

Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen  tai uutiskirjeen tilaajan omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Tietojen luovutus
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Espoon perinneseura käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja jäsenrekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.