Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Espoon perinneseuran ja sen edeltäjän Espoon perinneyhdistys Auroran toiminnan tarkoituksena on ollut alusta alkaen perinne- ja kotiseututyön edistäminen, ylläpitäminen ja vaaliminen yhteistyössä näitä asioita tuottavien tahojen kanssa koko Espoon alueella. Yhdistys perustettiin vuonna 2000.

Toiminnan runkona ovat vuosittain julkaisut, tapahtumat sekä muu perinne- ja kotiseututyöhön liittyvä toiminta. Yhteistyötä kaupunginosayhdistysten, Espoon kaupungin, seurakuntien ja Länsiväylä-lehden kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Vuonna 2024 seuran toiminnan painopiste rakentuu teeman Espoon tie sivistyskaupungiksi ympärille. Tavoitteen saavuttamiseksi perinneseura toimii jälleen vahvasti yhteistyössä Espoon kaupungin ja kaupunginosayhdistysten kanssa.

Seuran yhtenä tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää niin, että jäseniksi liittyisi yhä enemmän eri-ikäisiä jäseniä ja aktiivisia toimijoita Espoon eri puolilta.

1. Julkaisut, artikkelit ja tiedottaminen

Perinneseuran verkkosivuilla osoitteessa espoonperinneseura.net jatketaan seuran perinne- ja kotiseututyön edistämistä tukevien artikkeleiden julkaisemista ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamista. Sivustolla toimii myös perinneseuran julkaisujen verkkokauppa, Perinnekauppa. Omilla sivustoillaan esitellään vuositeemoja Espoo 1972 ja Yrittävä Espoo. Tapahtumista tiedotetaan eri tapahtumakalentereissa.

Yhdistyksen tunnettuutta lisätään edelleen kertomalla toiminnasta eri medioissa sekä yhdistyksen Facebook-sivulla ja Instagramissa.

Kehitetään ja monipuolistetaan yhteistyötä Espoon kaupunginmuseon ja kaupunginosayhdistysten kanssa.

Jäsenille ja sidosryhmille tiedotetaan tapahtumista ja toiminnasta sähköpostitse jaettavalla Uutiskirjeellä useita kertoja vuodessa.

Valmistellaan uusia julkaisuhankkeita. Tavoitteena on julkaista kaksi kirjaa Mauritz Hellströmin kanssa syksyllä 2024.

Käynnistetään vuoden 2024 aikana historiikin valmistelu liittyen yhdistyksen 25-vuotispäivään toukokuussa 2025.

2. Tapahtumat ja muu toiminta

Perinneseura järjestää kevätseminaarin 2024. Samana päivänä järjestetään myös seuran sääntömääräinen kevätkokous. Marraskuussa on syysseminaari, joka edeltää sääntömääräistä syyskokousta.

Perinneseuran Meidän Aurora -työryhmä jatkaa toimintaansa asiantuntijajäsen Kari Koivumäen toimiessa työryhmän vetäjänä. Työryhmä seuraa aktiivisesti Träskändan kartanon peruskorjauksen edistymistä yhteistyössä Espoon kaupungin ja Träskändan kartanon ystävät ry:n kanssa osallistuen myös kartanon tulevan käytön ideointiin.

Osallistutaan SyysMatin markkinoille syksyllä 2024. Tarkempi ohjelma valmistellaan kevään 2024 aikana.

Järjestetään seuran perinne- ja kotiseututyön edistämistä tukevia webinaareja ja sisältötapahtumia, kuten näyttely- ja muita vierailuja.

Yhdistyksen kokousten ml. hallituksen työkokousten yhteydessä ja erillisinä sisältötapahtumina järjestetään asiantuntijaesitelmiä ja muuta toimintaa yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvista teemoista.
Yhdistys jatkaa selvitystyötä Espoon kulttuuri- ja perinnemaisemien nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Perinneseura on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa, Pro Espoonjoki-yhdistyksessä ja Träskändan kartanon ystävät ry:ssä. Näköpiirissä on yhteistyötä eri hankkeissa. Tavoitteena on osallistua jälleen loppukesällä 2024 Träskändan perinnepäivään, jonka järjestää Träskändan kartanon ystävät ry.

Jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä Tapiolan Akateemisen Kirjakaupan ja muiden myyntikanavien kanssa.

Perinneseuran vuoden 2023 säilytettävä aineisto toimitetaan Espoon kaupunginarkistoon kevätkokouksen jälkeen.

3. Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Perinneseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään huhti-toukokuussa 2024 ja syyskokous marraskuussa 2024.

Hallitus kokoontuu noin 12 kertaa vuoden 2024 aikana. Vuoden ensimmäinen kokous tammikuussa on luonteeltaan suunnittelukokous.