Teknillinen korkeakoulu Otaniemessä

Markku Salminen 2015

Helsingin teknillinen reaalikoulu perustettiin 1849. Se sijoittui vuonna 1877 Hietalahdentorin lähellä sijaitsevaan ja sen jälkeen useita kertoja laajennettuun rakennukseen. Sen nimi muutettiin myöhemmin Polyteknilliseksi ja sitten Polyteknilliseksi opistoksi. Huhtikuussa 1908 annetulla asetuksella oppilaitoksen nimeksi muutettiin Suomen Teknillinen Korkeakoulu.

Korkeakoulun tilat kävivät riittämättömiksi ja kaiken lisäksi vanha päärakennus vaurioitui pahasti sotien pommituksissa. Valtioneuvoston tammikuussa 1940 asettama toimikunta kartoitti korkeakoululle sopivia alueita ja esillä olivat mm. Puotinharju, Munkkivuori ja Otaniemi. Korkeakoulu ja vasta perustettu Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos haluttiin sijoitta TKK:n läheisyyteen kiinteän yhteistyön varmistamiseksi. Valinnassa päädyttiin Otaniemeen, josta valtio osti 1949 Kansallis-Osake-Pankilta tarvittavan maa-alueen Otaniemen kartanon maista.

Otaniemen alueesta järjestettiin asemakaavakilpailu, jonka voitti Alvar Aallon ehdotus.
Teknillisen korkeakoulun ensimmäinen laboratoriorakennus Otaniemessä oli koesahalaitos ja kuivaamo, joka otettiin käyttöön tammikuussa 1955. Rakennustyöt aloitettiin edellisvuoden kesäkuussa. Saha oli ensimmäinen rakennuskohde, sillä se palveli Otaniemen myöhempää rakentamista. Otaniemen saharakennuksen suunnitteli professori Alvar Aalto ja teknisen toteutuksen suunnitteli rehtori Martti Levón.
Vuodesta 1966 lähtien korkeakoulu on toiminut sitä varten rakennetulla kampuksella Otaniemessä Espoossa. Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen on suunnitellut Alvar Aalto. Korkeakoulun entisessä päärakennuksessa Hietalahdentorin laidalla toimii nykyisin Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Yksi aikakausi päättyi ja uusi alkoi, kun Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhdistyessä.