Villa Elfvikin luontotalo – Laajalahden helmi

Espoossa on tunnetusti monia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, joista osa on onnistuttu pelastamaan nykyväestölle. Yksi merkittävimmistä on Laajalahden Ruukinrannassa sijaitseva Villa Elfvik, Espoon kaupungin nykyisin omistama luontotalo ja ympäristövalistuskeskus.

Mitä merkittävää on Villa Elfvikin historiassa ja mitä kaikkea talo sekä sen lähialue tarjoavat nykyisille espoolaisille? Minkälaisen kokonaisuuden saa aikaan se, että Villa Elfvikissä yhdistyvät luonto, arkkitehtuuri, kulttuuri, opetus, virkistys sekä historian siipien havina?

Villa Elfvikin luontotalo kesällä. Kuvaaja: Villa Elfvik.

Villa Elfvikin kaukainen alku, värikkäät vaiheet sekä uuden kukoistuksen ratkaisut

 Villa Elfvikin syntyhistoria ulottuu tsaarin ajan autonomiseen Suomeen, eli tarkemmin vuoteen 1896, jolloin vapaaherra Emil Standertskjöld osti silloisen Bredvikin verotilan. Nimi Elfvik liittyy erityisesti hänen puolisonsa Elvira Standertskjöldin henkilöön, joka rakennutti miehensä kuoleman jälkeen Villa Elfvikin. Arvorakennus valmistui vuonna 1904 ja sen suunnitteli arkkitehti Mauritz Gripenberg. Rakennus edustaa nk. jugend-arkkitehtuuria, jolla on taustanaan brittiläisvaikutteita.

Villa Elfvik pysyi Standertskjöldien omistuksessa vuoteen 1974 asti, jolloin suvun omistuksen päätyttyä alkoi vaihe, jolloin rakennukselle suunniteltiin mm. suomenruotsalaista kulttuurikäyttöä. Välivaiheiden jälkeen Espoon kaupunki kuitenkin osti huvilan ja alueen v. 1985 ja saneerasi sen Espoon ympäristövalistuskeskukseksi vuosina 1989-91. Tätä edelsi laaja julkinen keskustelu Elfvikille sopivasta käyttötarkoituksesta ottaen huomioon alueen historian ja luonteen – sijaitseehan alue Laajalahden arvokkaan luonnonsuojelualueen kupeessa ja kuitenkin samaan aikaan myös tiiviin asutuksen sisällä.

Uuteen kukoistukseen Villa Elfvik nousi vuodesta 1992 lähtien, kun kaupungin toteuttama laaja peruskorjaus oli saatu toteutettua ja Villa Elfvikin luontotalo avattiin yleisölle 5.6.1992. Villa Elfvikin päärakennus on siis pian 120-vuotias arvorakennus, jolle on saatu kehitettyä sen historiallisen arvon mukainen nykykäyttö.

Mitä kaikkea Villa Elfvikin luontotalo lähialueineen tarjoaa?

Luontotalo on maksutta avoinna yleisölle ja talossa on mm. seuraavia toimintoja: äskettäin uudistettu perusnäyttely Eläköön Espoo, vaihtuvia näyttelyitä, luontokoulu espoolaisille koululuokille, ympäristökasvatuksen täydennyskoulutusta, taidetta, kulttuuria, yleisötapahtumia, kahvila ja yleisöretkiä. Lähiympäristössä on myös helposti saavutettava luontopolkuverkosto ja lintutorni Laajalahdelle sekä retkeilytoimintaan liittyviä lähikohteita.

Vuotuinen kävijämäärä on ollut ennen koronapandemiaa hieman yli 30.000. Paikka on laajasti myös lapsiperheiden suosiossa. Espoon kaupungin ympäristötoimi toteuttaa alueella laajamittaista yhteistyötä myös metsähallituksen ja Espoon kaupunkitekniikan kanssa, joten alueella on voitu koko ajan kehittää luontopolkuja ja edistää ranta-alueiden hoitotoimenpiteitä. Laajalahden alueen kaksi lintutornia ovat käyttöasteeltaan hyvin vilkkaita. Lahdella onkin havaittu noin 270 lintulajia, mikä ylittää selkeästi Suomessa pesivien lintulajien määrän. Tämä tarkoittaa, että alueella nähdään jatkuvasti myös harvinaisuuksia.

Villa Elfvik tarjoaa siis ennen muuta virkistys- ja ulkoilualueen, joka sijaitsee Leppävaaran, Laajalahden ja Tapiolan kainalossa. Se on hieno luontokeidas keskellä tiheää asutusta. Luontotalon opetus- ja näyttelytoiminta on merkittävä asia espoolaisille, koska nykylasten luontokokemus uhkaa jäädä kapeaksi.

Villa Elfvikissä on luontoharrastukseen liittyvää välineistöä ja näyttelyiden avulla havainnollistettavaa luontotietoutta. Harmoninen ja kaunis ympäristö motivoi kävijöitä arvostamaan espoolaista luontoa ja sen monia yksityiskohtia. Viikonloppuisin talon aukioloaikoina Café Elfvik tarjoaa kävijöille suolaista ja makeaa virkistystä.

Lehmät rantaniityllä. Kuvaaja: Villa Elfvik.
Elfvikin lintutorni. Kuvaaja: Villa Elfvik.

Miten saapua, mistä lisätietoa?

Villa Elfvik sijaitsee Ruukinrannassa Elfvikintiellä. Alueella on oma laajahko parkkialue. Nykyiset autoväylät tulevat toisaalta Perkkaan – Vermonniityn alueelta ja toisaalta myös Laajalahden asuma-alueelta. Kehä I:llä liikennöivien bussilinjojen uusilta pysäkeiltä on noin 10 minuutin kävely luontotalolle.

Pyöräily- ja kävely-yhteydet lähialueilta ovat hyvät ja lähellä sijaitsevat myös arvokohteet Tarvaspää (Gallen-Kallelan museo) sekä Albergan kartano.

Villa Elfvikin henkilökunta palvelee ympärivuotisesti. Puhelinpalvelu toimii numerossa 043 826 9208 (toimisto). Villa Elfvikiä on mahdollista vuokrata myös juhlakäyttöön. Lisätiedot kaikista Elfvikiin liittyvistä palveluista ja yksityiskohdista löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/villaelfvik

Villa Elfvikin luontotalossa toimii myös tukiyhdistys Villa Elfvikin ystävät ry, jolla on jo yli 25-vuotinen historia. Myös Villa Elfvikin ystäväyhdistyksen yhteystiedot löytyvät luontotalon verkkosivulta. Yhdistys järjestää vuosittain mm. alkukesäisen Lintuyö-tapahtuman sekä loppuvuodesta joulumyyjäiset, joiden tuotto käytetään luontotalon toiminnan tukemiseen.

Kari Koivumäki
Villa Elfvikin ystävät ry:n varapuheenjohtaja
kari.koivumaki@outlook.com