Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Espoon perinneseuran ja sen edeltäjän Espoon perinneyhdistys Auroran toiminnan tarkoituksena on ollut alusta alkaen perinne- ja kotiseututyön edistäminen, ylläpitäminen ja vaaliminen yhteistyössä näitä asioita tuottavien tahojen kanssa koko Espoon alueella. Yhdistys perustettiin vuonna 2000. Vuosi 2021 oli siten seuran 22. toimintavuosi.

Toiminnan runkona ovat vuosittain julkaisut, tapahtumat sekä muu perinne- ja kotiseututyöhön liittyvä toiminta. Yhteistyötä muiden yhdistysten mm. kaupunginosayhdistysten, Espoon kaupungin, seurakuntien ja Länsiväylä-lehden kanssa jatkettiin ja kehitettiin edelleen.  

Seuran yhtenä tavoitteena oli kasvattaa jäsenmäärää niin, että jäseniksi liittyisi yhä enemmän eri-ikäisiä jäseniä Espoon eri puolilta. Perinneseurassa oli vuoden 2021 lopussa 92 jäsentä, lisäys edelliseen vuoteen oli viisi jäsentä. 

Espoon perinneseuran hallituksen jäsenet 2021

Martti Hellström, yhdistyksen puheenjohtaja
Esko Uotila, yhdistyksen varapuheenjohtaja, seuran verkkosivuston pääkäyttäjä ja sisältövastaava
Marjatta Kuitunen, yhdistyksen sihteeri
Rainer Lahti
Seija Lohikoski
Tarja Rae
Heikki Sorvari, rahastonhoitaja
Leena Yrjölä, perinneseuran julkaisujen graafikko

Seuran rahastonhoitajana toimivat seuraavat henkilöt:                        

Seuran jäsen Kari Forsberg 26.4.2021 saakka; 27.4.2021 alkaen seuran hallituksen jäsen Heikki Sorvari.

Toiminnantarkastajana oli Asko Tuominen ja varatoiminnantarkastajana Pirjo Tuominen.

1. Julkaisut, artikkelit ja tiedottaminen

Perinneseuran verkkosivuilla osoitteessa espoonperinneseura.net jatkettiin tiedottamista perinneseuran toiminnasta. Vuoden 2021 aikana kävijöitä verkkosivuilla oli 5 100.

Verkkosivuilla julkaistiin useita Espoon kulttuuriympäristöihin liittyviä artikkeleita:

 • Robert Ramberg: Tapiolan valoissa
 • Aapo Kirvesniemi: Kesäelämää Sommarbossa ja Heiniemessä ennen vanhaan
 • Kari Koivumäki: Villa Elfvikin luontotalo – Laajalahden helmi
 • Lauri Hirvosen esitelmä Tietotekniikan kehityksestä
 • Tarja Rae: Perinneseuran joulukalenteri – Sampon jouluseikkailu

Sivustolla toimii myös perinneseuran julkaisujen verkkokauppa, Perinnekauppa. 

Verkkosivuilla julkaistiin myös Perinneseuran yhteistyössä espoolaiskoulujen kanssa tehtyjä kuulokuvia Tarja Raen kirjoittamista entisajan elämästä kertovista esseistä.

Jäsenille ja sidosryhmille tiedotettiin perinneseuran toiminnasta sähköpostitse jaettavalla Uutiskirjeellä. Uutiskirje ilmestyi 12 kertaa: kevätkauden aikana ilmestyi kolme Uutiskirjettä, kesällä kaksi ja syksyllä seitsemän.

Yhdistyksen tunnettuutta lisättiin kertomalla toiminnasta esimerkiksi medioissa, tärkeimpänä Länsiväylä, sekä yhdistyksen Facebookissa.  

Syyskaudella valmisteltiin yhteistyötä kaupunginosayhdistysten kanssa Espoon perinneseuran käynnistämän Espoo 1972 -hankkeen tiimoilta.  

Kari Forsberg toimi Suomen kotiseutuliiton yhteyshenkilönä ja tiedotteiden jakajana. 

Vuoden 2021 aikana saatettiin valmiiksi useita julkaisuhankkeita: 

 • Kari Forsberg: Espoolaisia linja-automuistoja -verkkoartikkelisarjan artikkeleita on julkaistu lähes 30. Projekti valmistui maaliskuun lopussa.
 • Mauritz Hellström: Oivalluksia Espoosta -kirja oli painovalmis joulukuussa. Kirjapainon toivomuksesta painaminen jouduttiin kuitenkin siirtämään vuoden 2022 tammikuulle ja julkistus covid-19 -pandemian riehaantumisen vuoksi kuluvan vuoden maaliskuulle.
 • Ulf Johansson: Bemböle – historiaa ja hölmöläistarinoita  – kirjahanke vietiin loppuun. Kirjan julkistustilaisuuksia pidettiin kaksi: toinen Tapiolan Akateemisessa Kirjakaupassa 22.10. ja toinen 26.10 Bembölen kahvituvalla. Kirjailijaa haastateltiin myös Länsiväylässä.

Yhteensä kirjoja myytiin 6 175 €:lla. Tilauksia saatiin 50, kirjoja postitettiin ja myytiin tapahtumissa yhteensä 380 kpl.

Esko Uotila vieraili Keski-Espoon Senioreiden tilaisuudessa, jossa hän piti Maatilojen Espoo -kirjan pohjalta esityksen Maalaispitäjästä kasvavaksi kaupungiksi.

2. Tapahtumat ja muu toiminta

 • Perinneseura järjesti kevätkokouksen yhteydessä kevätseminaarin 18.5.2021. webinaarin teemana oli Lelujen historiaa Espoossa, josta Tarja koosti esityksen
 • Esko Uotila ja Kari Koivumäki osallistuivat 10.3. seuran edustajina kaupungin ja Meidän Aurora-työryhmän Auroran kartanoa koskevaan webinaariin.
 • Perinneseura liittyi Pro Espoonjoki -yhdistykseen. Tarja Rae valittiin yhdistyksen hallitukseen.
 • Leppävaara-seura ja perinneseura järjestivät 7.4. yhteisen Leppävaaran kansalaismuistipiiriä esittelevän webinaarin.
 • Perinneseura oli mukana 4.6. Lions Club Espoo/Keskus -kävelytapahtumassa.
 • Perinneseuran Meidän Aurora -työryhmä jatkoi toimintaansa. Covid-19 -pandemian vuoksi jouduttiin perumaan mm. Auroran syntymäpäivät 1.8.2021.
 • Yhteistyötä jatkettiin Espoon kaupungin ja Träskändan kartanon ystävät ry:n kanssa. Perinneseuran jäsen Nina Mäkelä valittiin Träskändan kartanon ystävät ry:n uudeksi puheenjohtajaksi.
 • Perinneseura osallistui Espoo-päivään 27.-28.8. Tarja Raen toteuttamalla Espoo-leivoksella. Leivosta esiteltiin Länsiväylässä ja Espoo-lehdessä.
 • Perinneseura osallistui SyysMatin markkinoille 18.-19.9.2021 kirkonmäellä omalla teltallaan.
  Perinneseura järjesti 9.11.2021 syysseminaarin, joka edelsi yhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta. Syysseminaarissa seuran jäsen Lauri Hirvosen esitelmä käsitteli tietotekniikan historiaa.
 • Hyvin toiminutta yhteistyötä Tapiolan Akateemisen Kirjakaupan kanssa jatkettiin.
  Muita kirjojen keskeisiä ulkoisia myyntikanavia olivat mm. kaupunginmuseo ja Auroran kappeli, sekä tapahtumat, kuten SyysMatin markkinat 2021. Bemböle-kirjaa on myyty myös Bembölen kahvituvassa.
 • Perinneseuran vuoden 2020 säilytettävä aineisto toimitettiin Espoon kaupunginarkistoon kevätkokouksen jälkeen.

3. Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Perinneseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 18.5.2021 ns. hybridi-etäkokouksena. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. 

Perinneseuran syyskokous järjestettiin 9.11.2021 Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä päätettiin jäsenmaksusta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Martti Hellström ja hallituksen jäseniksi Marjatta Kuitunen, Rainer Lahti, Nina Mäkelä, Tarja Rae, Esko Uotila ja Leena Yrjölä.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Asko Tuominen ja varatoiminnantarkastajaksi Pirjo Tuominen. 

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2021 aikana.

Vuoden viimeinen tapahtuma oli perinteiseen tapaan joululounas, tällä kertaa Bodomin Kartanossa.

Espoossa 19.5.2022 

Espoon perinneseura ry:n hallitus