Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Espoon perinneseuran ja sen edeltäjän Espoon perinneyhdistys Auroran toiminnan tarkoituksena on ollut alusta alkaen perinne- ja kotiseututyön edistäminen, ylläpitäminen ja vaaliminen yhteistyössä näitä asioita tuottavien tahojen kanssa koko Espoon alueella. Yhdistys perustettiin vuonna 2000. Vuosi 2022 oli siten seuran 23. toimintavuosi.

Toiminnan perusrunkona ovat vuosittain julkaisut, tapahtumat sekä muu perinne- ja kotiseututyöhön liittyvä toiminta. Yhteistyötä muiden yhdistysten mm. kaupunginosayhdistysten, Espoon kaupungin, seurakuntien ja Länsiväylä-lehden kanssa jatkettiin ja kehitettiin edelleen.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin seuran projekti Espoo 1972, joka liittyi Espoon kaupungin 50-juhlavuoteen. Seura kutsui kaupunginosayhdistykset mukaan perinteen keruutalkoisiin: Millainen kaupunginosanne oli vuonna 1972?

Seuraavat yhdistykset vastasivat myönteisesti: Esbo hembygdsförening, Gumbölen omakotiyhdistys, Jupperin omakotiyhdistys, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys, Keski-Espoo -seura, Kivenlahden asukasyhdistys, Leppävaara-seura, Lippajärveläiset, Mankkaa-seura, Matinkylä-seura, Nuuksion-Siikajärven asukasyhdistys, Suurpelto-seura, Tapiolan Kilta, Viherlaaksolaiset.

Projekti toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Seura toteutti teeman mukaisen verkkosivuston pohjan, jolla artikkelit julkaistiin. Maaliskuussa järjestettiin projektiverkostolle “puolivälitarkistus” etänä. Vuotuinen kevätseminaari toteutettiin Espoo 72 -hankkeen juhlaseminaarina.

Myös vuonna 2022 perinneseuran yhtenä tavoitteena oli kasvattaa jäsenmäärää niin, että jäseniksi liittyisi yhä enemmän eri-ikäisiä jäseniä Espoon eri puolilta. Perinneseurassa oli vuoden 2022 lopussa 94 jäsentä, joista uusia kolme.

Espoon perinneseuran hallituksen jäsenet 2022

Martti Hellström, yhdistyksen puheenjohtaja
Esko Uotila, yhdistyksen varapuheenjohtaja, seuran verkkosivuston pääkäyttäjä ja sisältövastaava
Marjatta Kuitunen, yhdistyksen sihteeri
Rainer Lahti
Nina Mäkelä
Tarja Rae
Leena Yrjölä, perinneseuran julkaisujen graafikko

Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 12.
Rahastonhoitajana toimi seuran jäsen Heikki Sorvari. Toiminnantarkastajana oli Asko Tuominen ja varatoiminnantarkastajana Pirjo Tuominen.

1. Julkaisut, artikkelit ja tiedottaminen

Perinneseuran verkkosivuilla osoitteessa espoonperinneseura.net jatkettiin tiedottamista perinneseuran toiminnasta. Vuoden 2022 aikana kävijöitä verkkosivuilla oli 14 000. Sivustolla julkaistiin vuoden aikana 21 artikkelia.

Sivustolla toimii myös perinneseuran julkaisujen verkkokauppa, Perinnekauppa.

Jäsenille ja sidosryhmille tiedotettiin perinneseuran toiminnasta sähköpostitse jaettavalla Uutiskirjeellä. Uutiskirje ilmestyi 10 kertaa: kevätkauden aikana ilmestyi neljä, kesällä kaksi ja syksyllä neljä. Lisäksi Espoo 1972 -projektin osallistujille lähetettiin yhdeksän uutiskirjettä.

Yhdistyksen tunnettuutta lisättiin kertomalla toiminnasta esimerkiksi medioissa, tärkeimpänä Länsiväylä, sekä yhdistyksen Facebookissa.

Jäsen Kari Forsberg toimi Suomen kotiseutuliiton yhteyshenkilönä ja tiedotteiden jakajana.
Vuoden 2022 aikana julkaistiin seuraavat kaksi kirjaa:

 • Mauritz Hellström: Oivalluksia Espoosta. Julkistustilaisuus oli 10.3.2022 Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa.
 • Lelutarinoita Espoosta julkistettiin syysseminaarissa 8.11.2022. Tekijät ovat Tarja Rae ja Leena Yrjölä.

Sivustolla toimii myös perinneseuran julkaisujen verkkokauppa, Perinnekauppa. 

Verkkosivuilla julkaistiin myös Perinneseuran yhteistyössä espoolaiskoulujen kanssa tehtyjä kuulokuvia Tarja Raen kirjoittamista entisajan elämästä kertovista esseistä.

Jäsenille ja sidosryhmille tiedotettiin perinneseuran toiminnasta sähköpostitse jaettavalla Uutiskirjeellä. Uutiskirje ilmestyi 12 kertaa: kevätkauden aikana ilmestyi kolme Uutiskirjettä, kesällä kaksi ja syksyllä seitsemän.

Yhdistyksen tunnettuutta lisättiin kertomalla toiminnasta esimerkiksi medioissa, tärkeimpänä Länsiväylä, sekä yhdistyksen Facebookissa.  

Syyskaudella valmisteltiin yhteistyötä kaupunginosayhdistysten kanssa Espoon perinneseuran käynnistämän Espoo 1972 -hankkeen tiimoilta.  

Kari Forsberg toimi Suomen kotiseutuliiton yhteyshenkilönä ja tiedotteiden jakajana. 

Vuoden 2021 aikana saatettiin valmiiksi useita julkaisuhankkeita: 

 • Kari Forsberg: Espoolaisia linja-automuistoja -verkkoartikkelisarjan artikkeleita on julkaistu lähes 30. Projekti valmistui maaliskuun lopussa.
 • Mauritz Hellström: Oivalluksia Espoosta -kirja oli painovalmis joulukuussa. Kirjapainon toivomuksesta painaminen jouduttiin kuitenkin siirtämään vuoden 2022 tammikuulle ja julkistus covid-19 -pandemian riehaantumisen vuoksi kuluvan vuoden maaliskuulle.

Yhteensä kirjojen myynnin arvo oli 8069,39 €.

Käynnistettiin uusi hanke Yrittävä Espoo.

Esko Uotila vieraili Leppävaaran Kansallisten Senioreiden tilaisuudessa etänä 27.1.2022 esitelmöiden Maatilojen Espoo -kirjan pohjalta aiheesta Maalaispitäjästä kasvavaksi kaupungiksi.

2. Tapahtumat ja muu toiminta

 • Perinneseura järjesti seuran Espoo 72 -hankkeen juhlaseminaarin 11.5.2022 Kauppakeskus Sellon kirjaston lavalla. Kahvitarjoilun jälkeen puheenjohtaja Martti Hellströmin avasi tilaisuuden ja kulttuurijohtaja Susanna Tommila toi kaupungin tervehdyksen. Seuran varapuheenjohtaja Esko Uotila esiteltyä hankkeen vuorossa olivat kaupunginosa- ja asukasyhdistysten puheenvuorot. Osallistujia oli 50.
 • Seura osallistui Espoo 50 vuotta kaupunkina -historiapolkuun Espoo juhlii! 22.-27.8.-viikolla tuottamalla sisällöt 10 mainostelineeseen, kaupunki vastasi graafisesta osuudesta. Telineet sijoitteli paikoilleen kaupunki.
 • Seura osallistui SyysMatin markkinoille 17.-18.9.2022 kirkonmäellä omalla teltallaan ja myi kirjojaan huomattavan tuloksellisesti.
 • Seura järjesti 8.11.2022 syysseminaarin, joka edelsi yhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta. Syysseminaarissa julkistettiin seuran uusin teos Lelutarinoita Espoosta, jonka tekijät ovat Tarja Rae ja Leena Yrjölä. Museo Leikin museonjohtaja Johanna Rassi esitteli innostavasti museon toimintaa.
 • Hyvin toiminutta yhteistyötä Tapiolan Akateemisen Kirjakaupan kanssa jatkettiin.
 • Muita kirjojen keskeisiä ulkoisia myyntikanavia olivat mm. kaupunginmuseo ja Auroran kappeli, sekä tapahtumat, kuten SyysMatin markkinat 2022. Bemböle-kirjaa on myyty myös Bembölen kahvituvassa.
 • Perinneseuran vuoden 2021 säilytettävä aineisto toimitettiin Espoon kaupunginarkistoon kevätkokouksen jälkeen.

3. Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Perinneseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 19.5.2022 Pitäjäntuvassa. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Perinneseuran syyskokous järjestettiin 8.11.2022 Auroran kappelilla. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä päätettiin jäsenmaksusta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Martti Hellström ja hallituksen jäseniksi Kata Aaltonen (uusi), Marjatta Kuitunen, Rainer Lahti, Nina Mäkelä, Tarja Rae, Esko Uotila ja Leena Yrjölä.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023 valittiin Asko Tuominen ja varatoiminnantarkastajaksi Pirjo Tuominen.

Hallitus kokoontui 12 kertaa vuoden 2022 aikana.

Vuoden viimeinen tapahtuma oli perinteiseen tapaan joululounas, tällä kertaa Hanasaaren Kulttuurikeskuksen Plats-ravintolassa Espoossa.

Espoossa 28.2.2023
Espoon perinneseura ry:n hallitus