Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Espoon perinneseuran ja sen edeltäjän Espoon perinneyhdistys Auroran toiminnan tarkoituksena on ollut alusta alkaen perinne- ja kotiseututyön edistäminen, ylläpitäminen ja vaaliminen yhteistyössä näitä asioita tuottavien tahojen kanssa koko Espoon alueella.

Toiminnan runkona ovat vuosittain julkaisut, tapahtumat sekä muu perinne- ja kotiseututyöhön liittyvä toiminta. Yhteistyötä muiden yhdistysten, Espoon kaupungin, seurakuntien ja Länsiväylä-lehden kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Myös vuonna 2019 perinneyhdistyksen yhtenä tavoitteena oli kasvattaa jäsenmäärää niin, että jäseniksi liittyisi yhä enemmän eri-ikäisiä jäseniä Espoon eri puolilta.

1. Julkaisut, artikkelit ja tiedottaminen

 • Perinneseura julkaisi vuoden 2019 aikana kolme kirjaa:
  • Eija Koivumäki – Nina Mäkelä – Leena Yrjölä: Aurora Karamzin -oppimateriaali peruskouluille
  • Tarja Rae: Elämää entisajan Espoossa
  • Tarja Rae: Keittiömuistoja ja ruokaohjeita Espoosta
   Julkaisut
 • Toimittiin kaupunginmuseon kanssa tiiviissä yhteistyössä Maatilojen Espoo -kirjan aineiston keräämisessä ja sisällön tuottamisessa.
 • Käynnistettiin espoolaisten linja-automuistojen keruu ja julkaiseminen verkkosivuilla.
 • Perinneseuran verkkosivuilla osoitteessa espoonperinneseura.net ja yhdistyksen Facebook-sivulla jatkettiin tiedottamista yhdistyksen toiminnasta. Sivustolla toimii myös perinneseuran julkaisujen verkkokauppa. Tapahtumista tiedotettiin Länsiväylä-lehden ja Helsingin Sanomien tapahtumakalentereissa.
 • Jäsenille ja sidosryhmille tiedotettiin tapahtumista ja toiminnasta sähköpostitse jaettavalla uutiskirjeellä, joita oli seitsemän.
 • Käynnistettiin espoolaisten linja-automuistojen keruu ja julkaiseminen verkkosivuilla.
 • Kehitettiin yhteistyötä erityisesti Träskändan kartanon ystävät ry -yhdistyksen kanssa.
  Esko Uotila esitteli perinneseuran toimintaa Nuuksio-seuran vuosikokouksessa 27.3.2019.
  Puheenjohtaja Martti Hellström esitteli 10.10.2019 Entressen Sinisessä huoneessa perinneseuraa ja sen julkaisuja Lions Club Espoon keskuksen jäsenille.
 • Aloitettiin 25-vuotishistoriikin suunnittelu.

2. Tapahtumat ja muu toiminta

 • Perinneseura järjesti kevätseminaarin 7.5.2019 kaupunginmuseon Wirkkala-salissa sisältönä Aurora Karamzin -oppimateriaali peruskouluille -kirjan julkistus. Aineiston tuotti seuran Meidän Aurora -työryhmä puheenjohtajansa Kari Koivumäen johdolla.
  Samana päivänä järjestettiin myös seuran sääntömääräinen kevätkokous.
 • Järjestettiin sisältötapahtuma kaupunginmuseossa:
  5.6.2019 opastettu näyttely Katse horisontissa – merellinen Espoo.
 • Syysseminaari oli 5.11.2019 Espoon keskuksessa Valtuustotalossa. Sisältönä oli Keittiömuistoja ja ruokaohjeita Espoosta -kirjan julkistus, esittelijänä Tarja Rae. Samana päivänä järjestettiin myös seuran sääntömääräinen syyskokous.
 • Perinneseuran Meidän Aurora -työryhmä keskittyi seuraaviin kolmeen asiaan:
  1. Järjestettiin Auroran syntymäpäiväjuhla Träskändassa 1.8.2019.
  2. Valmistettiin Espoon kouluille Aurora Karamzinia ja Träskändaa koskeva opetusaineisto.
  3. Jatkettiin Träskändan kartanon peruskorjauksen käynnistämiseen liittyvää aloitetoimintaa sekä yhteistyökumppaneiden kartoittamista ja organisaatiomallin selkiinnyttämistä yhteistyössä Espoon kaupungin ja Träskändan kartanon ystävät ry:n kanssa.
 • Osallistuttiin Espoon tuomiokirkonmäellä järjestetyille perinteisille SyysMatin markkinoille 21.-22.9.2019.
 • Jatkettiin tuloksellista yhteistyötä Akateemisen Kirjakaupan ja Auroran kappelin kanssa.
 • Perinneseuran säilytettävä aineisto toimitettiin Espoon kaupunginarkistoon kevätkokouksen jälkeen.

3. Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Perinneseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 7.5 2019 ja syyskokous 5.11.2019.

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2019 aikana.

Espoossa 29.4.2020
Hallitus