WeeGee-talo, Weilin & Göös-yhtiön entinen kirjapaino

Markku Salminen 2015

Näyttelykeskus WeeGee sijaitsee Tapiolassa Ahertajantiellä entisessä kirjapainorakennuksessa. Siellä toimii mm. viisi museota: EMMA Espoon modernintaiteen museo, KAMU Espoon kaupunginmuseo, Helinä Rautavaaran museo, Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä ja Suomen Kellomuseo. Lisäksi rakennuksessa sijaitsee mm. kahvila-ravintola, kokoustiloja ja Etelä-Tapiolan lukio.

Näyttelykeskuksen nimi on johdettu kiinteistön rakennuttaneen Weilin & Göös-yhtiön nimestä. Yhtiö perustettiin Jyväskylässä vuonna 1872. Sen perustajajäseniä olivat Karl Gustav Göös ja Alexander Georg Weilin. Ennen liikemiesuraansa molemmat herrat toimivat opettajina Jyväskylässä. Uusi yhtiö toimi aluksi kirja- ja opetusvälinekauppana mutta aloitti hyvin pian kirjojen kustannustoiminnan ja painamisen omassa kirjapainossa Jyväskylässä. Vuonna 1883 Weilin & Göös muutti Helsinkiin Länsi-Heikinkadun varteen. Vuonna 1887 Weilin & Göös vuokrasi Helsingin yliopistolta yksinoikeudet almanakkojen julkaisemiseen. Tämä liiketoiminnan ydinalue ja valtakunnallinen yksinoikeus säilyi yhtiöllä lähes sata vuotta, aina vuoteen 1985 asti. Sen lisäksi Weilin & Göös toimi pitkän historiansa aikana mm. oppikirjojen, liike-elämän lomakejärjestelmien ja suurteosten tuottajana. Liikevaihtoveron voimaantulo vuonna 1941 lisäsi erilaisten kuittijärjestelmien kysyntää, yhtiöllä oli ns. Paragon-kuittien yksinoikeus Suomessa. Vuonna 1925 yhtiölle valmistui Helsinkiin uusi seitsemänkerroksinen tehdas- ja konttorirakennus Mannerheimintien, Töölönkadun ja Eteläisen Hesperiankadun rajoittamalle alueelle. Rakennusta laajennettiin vuonna 1938. Kiinteistö on edelleen olemassa, tosin nyt muussa käytössä.

Liiketoiminnan kasvaessa Weilin & Göös päätti rakennuttaa 1960-luvulla uuden modernin painotalon Espoon Tapiolaan. Professori Aarno Ruusuvuori suunnitteli rakennuksen kaksi ensimmäistä vaihetta. Lähtökohtana oli painotalon tuotantoprosessi, joka edellytti suuria vapaita tiloja. Tämä johti erikoisiin rakenneratkaisuihin, joista näkyvimpänä ovat edelleen olemassa talon laajaa vesikattoa yläpuolelta vetotangoilla kannattelevat kahdeksan pilarimaista pylonia. Tehdassali liittyi Tapiolan luontoon suurten ikkunoiden kautta, rakennuksen pohjoissivu on pääosin lasia. Painotalon ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1963 ja ne valmistuivat seuraavana vuonna. Muutto Tapiolaan tarkoitti noin 200 työpaikan siirtymistä Helsingistä Espooseen. Lähes kaikki työntekijät pysyivät yhtiön palveluksessa mutta asuntojen saanti työntekijöille Tapiolan seudulta tuotti vaikeuksia.

Vuonna 1966 aloitettiin toisen vaiheen rakennustyöt, jotka valmistuivat seuraavana vuonna. Vuonna 1974 valmistui vielä kolmas rakennusvaihe, jonka suunnittelijana oli Bertel Ekegren. Painotalolla oli viimeisen laajennuksen jälkeen pituutta yli 100 metriä. Enimmillään painotalo työllisti noin 400 henkeä. Työvoimalla oli edelleen vaikeuksia asunnon hankinnassa lähialueilta ja siksi yhtiöllä oli vaikeuksia saada ammattitaitoista työvoimaa. Tässä suhteessa suuren painotalon sijoittuminen Tapiolaan ei ollut kovin onnistunut ratkaisu.

Nimensä Oy Weilin+Göös Ab:ksi muuttaneen yhtiön osake-enemmistö siirtyi vuonna 1970 Amer-Tupakka Oy:lle (sittemmin Amer-yhtymä). 1980-luvulla kirjojen myynti alkoi laskea ja samaan aikaan Weilin+Göös menetti almanakkojen tuottamisen yksinoikeuden. Laskeva suuntaus johti lopulta siihen, että Amer-yhtymä myi Weilin+Göösin WSOY:lle kahdessa vaiheessa. Lopulta 2010-luvulla Weilin+Göösin toiminta päättyi kokonaan, kun toiminnat olivat sulautuneet WSOY:n organisaatioon.

Weilin+Göösin kirjapainotoiminta muutti pois Ahertajantien kiinteistöstä jo vuonna 1992. Yhtiön logo jäi kuitenkin rakennuksen julkisivulle, jossa se on edelleenkin muistuttamassa talon historiasta. Espoon kaupunki osti kiinteistön vuonna 2001 tulevan monitoimitalon käyttöön. Kulttuurin monitoimitalon lukuisilla käyttäjäryhmillä oli paljon erilaisia toiminnallisia ja teknisiä tarpeita. Varsinkin museoiden ilmastointi- ja turvallisuus-vaatimukset olivat haastavat. Uuden toiminnan vaatimukset edellyttivät suuria muutos- ja korjaustöitä vanhassa painotalossa. Rakennuksessa käynnistyivät laajamittaiset purku- ja muutostyöt. Esimerkiksi rakennuksen julkisivuja uusittiin laajasti, rakennettiin kymmeniä uusia portaita, yli kolmesataa uutta huonetta ja uudet hissit. Rakennuksen alle louhittiin lähes sata metriä pitkä kellari ja keskeisiä kantavia rakenteita vahvistettiin. Näyttelykeskus WeeGee:n ensimmäinen kerros avattiin yleisölle 13.10.2006.

Vanhan kirjapainotalon peruskorjaus palkittiin Vuoden Betonirakenne 2006-kilpailussa kunniamaininnalla haastavasta suunnittelusta ja toteutuksesta, jossa betonilla on merkittävä osa näkyvässä lopputuloksessa. Perusteluissaan tuomaristo totesi mm. seuraavaa: Betonirakenteet ja pinnat on korjaus- ja muutostyössä tuotu taitavasti esiin. Betonin monipuolisella käytöllä tiloihin on luotu harmoninen yksiaineinen tunnelma, jossa materiaalin olemus on voimakkaasti läsnä.