Espoo halusi kuulla perinneseuran näkemyksiä

Espoo valmistelee parhaillaan Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa ja tekee siihen liittyen sidosryhmähaastatteluja. Myös Espoon perinneseura sai kutsun kertoa oman näkemyksensä espoolaisista metsistä ja metsien hoidosta. Yhdistyksen puolesta haastattelun antoi 7.6.2019 puheenjohtaja Martti Hellström.

Haastattelija, metsänhoitaja Erkki Ikäheimo avasi aluksi mainiosti espoolaista metsänhoidon otetta. Se kuulosti hyvin asiantuntemuksella harkitulta ja tasapainoisesta. Huomioon otetaan ihmiset ja luonto, eläimet ja kasvit.

Espoossa tavoitteina on, että metsät tuottavat monipuolisia ekosysteemipalveluita (melu vähenee,varjoja, viileyttä, pienhiukksia, näköestettä, suojaa ja ravintoa eläimille). Metsissä elävän lajiston monimuotoisuutta suojellaan. Vahvistetaan metsien kykyä kestää kasvuolosuhteiden muutoksia. Arvokkaita maisemia hoidetaan niiden ominaispiirteitä vahvistaen ja asukkaat ja sidosryhmät voivat vaikuttaa metsien hoidon prosesseihin.

Kysymykseen, miten tärkeinä yhdistyksemme pitää metsien tuottamien eri palvelujen tärkeyttä, oli annettava vastaus prosentteina. Näin ne arvotettiin:
– monimuotoisuus 19,5 %
– ulkoilu/virkistys, 19,5 %
– maisema/kulttuuri, 19,5 %
– taloudellinen tuotto: 5 %
– muut palvelut (mm. hiilinielu): 30 %

Vaikka yhdistyksemme ei ole ensisijaisesti luonnonsuojeluyhdistys, olemme järjestäneet monenlaisia luontokävelyitä ja tuottaneet niihin materiaalia. Yhdistyksemme tavoitteiden kannalta erityisen arvokasta on säilyttää historiallisesti arvokkaat maisemat, pellot ja niityt. Parhaillaan teemme kirjaa mm. espoolaisista maatiloista.

Kommentti on suljettu.