Espoolaisia koulumuistoja

Espoon perinneseura on kerännyt koulumuistoja erityisesti kansakoulua käyneiden entisten oppilaiden ja kansakouluissa opettajina toimineiden espoolaisten keskuudessa. Hanke on jatkoa yhdistyksen verkkosivuilla julkaisulle kansakoulujen vaiheita Espoossa kuvaavalle artikkelisarjalle.

Yhdistys järjesti 21.4.2013 seminaarin koulumuistojen keruusta. Seminaarissa käsiteltiin koulumuistojen keruun menettelytapoja ja esiteltiin siihen mennessä kertyneitä keruutuloksia.

kansakoulut_2013.jpg