Kouluvuodet Bembölen koulussa

Nina Kilpeläinen syntyi vuonna 1979. Hän kuuluu ikäluokkaan, jolloin koulunkäynti aloitetaan peruskoulun ala-asteella. Ninan koulumuistelut ovat mukana tässä mielenkiinnon vuoksi, sillä hänen äitinsä aloitti kansakoulun 26 vuotta aikaisemmin tässä samassa Bembölen koulurakennuksessa.

Bembölen koulu oli Ninan kouluna syyskaudesta 1986 alkaen kevääseen 1992, eli peruskoulun ala-asteen kuusi vuosiluokkaa. Nina kuvaa koulua pieneksi ja kodikkaaksi, jossa kaikki tunsivat toisensa. Koulua myös kunnioitettiin taustastaan ”ylpeänä kouluna”, mainitsee Nina.

Muistikuvia Bembölen kouluajalta

Koululuokat olivat pieniä. Luokalla oli kahdeksan oppilasta. Oppitunnit yhdistettyinä joko ylemmän tai alemman luokan kanssa, opettajaa kohti kertyi 15 – 20 oppilasta per tunti.

Opettajiin suhtauduttiin kunnioittavasti. Opiskelu oli hauskaa. Mielestäni koulussa oli hyvä ilmapiiri. Pahempaa koulukiusaamista ei minun mielestäni ollut. Päihdeongelmia ei myöskään koulussa ollut. Opettaja kohteli oppilaita tasapuolisesti. Erimielisyydet käytiin läpi. Minulla oli hyvä suhde opettajiin – läheinen, luotettava.

Vanhempani suhtautuivat kouluun ymmärtääkseni myönteisesti. Vanhempani kannustivat minua koulun käynnissä. Koulusuoritusten läpivienti oli prioriteetti.

Koulussa oli yhteinen henkilökunta. Oppilaat tunsivat heidät ja puhuttelivat heitä nimeltään.

Kouluaikana syntyi monia ystävyyssuhteita. Parhaat niistä ovat säilyneet näihin päiviin saakka. Esimerkiksi olemme toistemme lasten kummeina.

Koulunkäynti ala-asteella

Koulupäivän pituudesta minulla ei ole muistissani mielikuvaa. Ehkä ne olivat 6-tunnin pituisia. Jonkin aikaa osallistuin koulun jälkeen iltapäiväkerhoon.

Kouluaineina meillä oli: äidinkieli, suomi, englanti, maantiede, biologia, uskonto, musiikki, liikunta, matematiikka, yhteiskuntaoppi, historia ja käsityö (puutyöt). Koulukirjoista ensimmäinen oli aapiskirja. Varsinaisesti kirjat olivat oppiaineiden mukaisia. Tykkäsin koululäksyistä.

Käsitöinä koulussa tehtiin ensin pannulappuja ja muita pieniä töitä. Myöhemmin ommeltiin joitakin alusvaatteita, kuten housut ja paita.

Liikunnassa harrastettiin sisällä ja ulkona ryhmäliikuntaa, pallopelejä, kuten pesäpalloa, voimistelua, yleisurheilua. Stafettkarnevalen oli joka vuotuinen kohokohta.

Koulussa oli ruokailu. Alkuvuosina ruoka valmistettiin koulun omassa keittiössä ja annosteltiin oppilaille valmiiksi. Jossakin vaiheessa tämä muuttui siten, että koulussa lämmitettiin koululle tuotu valmis ruoka. Laatu huononi jonkin verran.

Lääkäristä muistan, että ainakin hammaslääkärissä käyntejä oli joka vuosi.

Koululomat ja koulujuhlat

Koulussani tehtiin kouluretkiä mielestäni paljonkin. Kävimme Porvoossa mm. Runebergin kodissa. Kävimme myös teattereissa. Kerran olimme viides – ja kuudesluokkalaiset yhdessä Perniössä leirikoulussa.

Koululomista muistan pitkän kesäloman. Vuosittain toistuivat joululomat ja hiihtolomat. Joululomaa edelsi koulun joulujuhla. Kunkin luokan oppilaat valmistelivat juhlaa varten ohjelmanumerot, jotka sitten esitettiin yhteisessä joulujuhlassa. Kesälomalle lähdettäessä koulussa oli yhteinen kevätjuhla

Mielestäni joulu- ja kevätjuhlat jäsensivät kouluvuoden ja olivat tärkeitä tapahtumia.

Muita muistoja kouluajalta

Kouluajalta on jäänyt mieleeni koulussa vallinnut hyvä henki ja hyvät kaverisuhteet. Liikuntatunnit ja Stafettkarnevalen sekä retket ovat myös jääneet mieleeni. Matikassa, etenkin kertolauluissa olin haka. Huonoja muistoja minulle ei ala-asteelta ole jäänyt.

Pirkko Kivimäki on koonnut koulumuistot haastattelulomakkeelta.