Markku Salminen ja Esko Uotila

Orionin rakennuksia Mankkaalla. Kuva: Markku Ylilammi 2009. Espoon kaupunginmuseo.

Orion, yli 100 vuotta tuotantoa

Orion Oyj on Espoossa Mankkaalla pääkonttoriaan pitävä suomalainen lääkeyhtiö, joka perustettiin Helsingissä vuonna 1917 nimellä Orion O/Y. Perustajina oli kolme proviisoria, jotka halusivat mm. kielipoliittisista syistä perustaa suomenkielisen ja -mielisen lääketehtaan vastapainoksi ruotsinkielisten hallitsemalle Medicalle. Aluksi uusi yhtiö toimi vaatimattomissa tiloissa Helsingin Kruunuhaassa ja sen ensimmäiset tuotteet olivat muita kuin lääkeaineita. Vuonna 1934 tapahtui muutto uusiin tiloihin Helsingin Vallilaan Nilsiänkadun varrelle. Toiminnan kasvaessa näitä tiloja laajennettiin useampaan otteeseen. Vallilasta Orion alkoi siirtyä 1960-luvulta alkaen useassa vaiheessa Espoon Mankkaalle nykyiseen sijaintipaikkaansa.

Yhtiön alkutaival oli taloudellisesti hyvin tiukkaa, jopa toiminnan lopettaminen oli esillä 1920-luvulla. Tilanteen pelastamiseksi laajennettiin yhtiön omistuspohjaa. Myöhemmän menestymisen kannalta erityisen merkittäväksi osoittautui Arvo Ylpön liittyminen osakkeenomistajiin. Hän sai houkuteltua suuren joukon lääkäreitä merkitsemään yhtiön osakkeita. Osa Orionin nykyisestä osakekannasta on edelleenkin alkuvuosien riskisijoittajien jälkeläistensä hallussa. Arvo Ylppö toimi aktiivisesti yhtiön luottamustehtävissä 46 vuotta, suurimman osan ajasta puheenjohtajana. Hän luopui luottamustehtävistään vuonna 1971.

1930-luvulla Orionin liikevaihto lähti kasvuun ja taloudellinen tilanne parani. Vuonna 1938 Orion ilmoitti olevansa Suomen suurin lääkeyhtiö. Pitkän toimintahistoriansa aikana Orion on kokenut monenlaisia vaiheita. Menestyksen myötä yhtiö alkoi jo 1950-luvulta eteenpäin laajentua myös lääkealan ulkopuolelle. Sen seurauksena Orion-Yhtymään kuului mm. teknokemian-, makeis-, konepaja- ja metsäteollisuutta. Näiden rönsyjen purkaminen aloitettiin 1990-luvulla ja vuonna 2003 Orion oli jälleen pelkästään terveydenhuollon tuotteisiin keskittyvä konserni. Sen lääketukkukauppa kasvoi vuonna 2002 merkittävästi, kun Orion osti ruotsalaisen lääketukkukaupan nimeltään Kronans Droghandel.

Keskittyminen lääkealalle

Vuonna 2006 silloinen Orion jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Nykyinen Orion Oyj keskittyy lääkkeiden ja diagnostiikkatuotteiden kehitykseen ja valmistukseen. Oriola-KD Oyj harjoittaa lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppaa, jälkimmäistä erityisesti Ruotsissa ja hieman Baltian maissa. Orion Oyj:llä oli vuoden 2021 lopussa lähes 81 000 osakkeenomistajaa, joista 95 % oli yksityishenkilöitä. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli noin miljardi euroa, josta yli kaksi kolmasosaa tuli Suomen ulkopuolelta.

Orion Oyj:n tuotteisiin kuuluu ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiöllä on monia itse kehitettyjä alkuperäislääkkeitä, mikä on tärkeää lääkealan kovassa kilpailussa. Yhtiö on Suomen johtava lääkemarkkinoija. Lisäksi Orionin tuotteita on myynnissä yli 100 maassa.

Konsernista riippumaton Orionin Tutkimussäätiö jakaa vuosittain tutkijoille apurahoja. Vuonna 2021 jaettu summa oli lähes miljoona euroa. Nykyisen vuonna 2006 muodostetun säätiön taustana on vuonna 1957 perustettu Orion-yhtymän Tutkimussäätiö.

Orion Espoossa

Sotavuosien jälkeisenä aikana Orion hankki omistukseensa Espoosta lähes sadan hehtaarin suuruisen Ylä-Mankkaan tilan. Aluksi maatilaa uhkasi pilkkominen Karjalasta muuttaneiden siirtolaisten asuttamiseksi. Pilkkomiselta vältyttiin, kun tilalla ryhdyttiin tuottamaan mm. valtakunnalle tärkeitä rohdoskasveja. Ulkomainen tuonti kuitenkin syrjäytti pian kotimaisen viljelyn ja tila jäi odottamaan muuta käyttöä. Lääkkeiden tuotantolaitoksen ensimmäinen rakennusvaihe valmistui Mankkaalle vuonna 1962. Siitä eteenpäin useassa vaiheessa rakennetut Orionin ja tytäryhtiöiden rakennukset ovat olleet näkyvä osa Mankkaan maisemaa yli 50 vuoden ajan.

Orion Oyj:n pääkonttori muutti Helsingin Vallilasta Mankkaalle vuonna 1984. Pääkonttori saneerataan vuosina 2021-2023. Samalla alueella on myös Oriola-KD Oyj:n toimitiloja. Orion Oyj:n tuotantolaitoksia on lisäksi Kuopiossa, Salossa ja Turussa. Tytäryhtiö Fermion Oy:n tuotantolaitoksia on lisäksi Hangossa ja Oulussa. Konsernin kaikki tehtaat ja valtaosa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoista sijaitsevat Suomessa. Vuonna 2021 Orionin palveluksessa Suomessa oli noin 2600 henkeä.

Lähteet:
Orion Oyj:n julkinen internetsivusto
Orion-konsernin historia em. sivustoilta
Arvo Ylppö, Orionin vahva mies, internetsivusto