Kansanrunousarkiston tunnustus koulumuistojen keruutyölle

Kunniakirja_netSKS 28.10.2014-3
Espoon perinneseuralle on myönnetty erityispalkintona kunniakirja Minun koulumuistoni -keruussa. Keruun järjestivät Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ja SKS:n kansanrunousarkisto. Keruuhankkeesta ovat perinneseurassa vastanneet Pirkko Kivimäki ja Esko Uotila.

Kunniakirja luovutettiin Minun koulumuistoni -seminaarissa 28.10.2014 SKS:n juhlasalissa Helsingissä. Seminaarissa käsiteltiin SKS:n roolia muistitiedon ja erityisesti koulumuistojen tallentajana, koulumuistojen keruun tavoitteita, tuloksia ja hyödyntämistä. Lisäksi luotiin sosiologinen näkökulma koulumuistoihin.Perinneseura jatkaa koulumuistojen keräämistä. Karttunutta aineistoa tullaan esittelemään keväällä 2015 ilmestyvässä Espoolaisia kansakoulumuistoja –kirjassa.

Oppilaat ja opettajat muistelevat

Kommentti on suljettu.