Träskändan kartano ja Aurora Karamzin kiinnostavat

Träskändan kartanon ystävät ry on lyhyessä ajassa järjestänyt Träskändassa kaksi isoa yleisötilaisuutta. Jälkimmäisessä eli 12.3.2017 järjestetyssä Auroran nimipäivätapahtumassa oli jopa noin kolme tuhatta osanottajaa ja ohjelma oli varsin monipuolinen ja onnistunut. Kiinnostus kartanon kunnostamiseen ja kehittämiseen on varsin mittavaa (ks. www.traskandankartano.fi) .

Espoon perinneseura järjesti 22.3.2017 ryhmävierailun Helsingin Diakonissalaitoksen museolle, jossa saimme Jaana af Hällströmin asiantuntevalla opastuksella hyvin monipuolisen kuvan Diakonissalaitoksen 150-vuotisesta historiasta ja Aurora Karamzinin roolista laitoksen perustamisessa ja kehittämisessä. Kierroksella esiteltiin laitoksen merkkihenkilöitä (Amanda Cajander, Hia Björkenheim, Lina Snellman) ja varsinkin niitä lukuisia toimintamuotoja, joilla laitos on osallistunut heikommassa asemassa olevien tukemiseen ja auttamiseen. Tämän päivän Diakonissalaitos on hyvin monialainen kokonaisuus, josta on kehittynyt useita merkittäviä itsenäisiä toimijoita, kuten Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Diacor.

Kiitämme laitosta hyvin järjestetystä tutustumiskäynnistä ja jatkamme yhteistyötä, joka liittyy Aurora Karamzinin elämäntyön esittelyyn.

Kuluvan vuoden 2017 aikana tullaan Träskändan kartanolla järjestämään useita tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka liittyvät osaltaan myös kartanon kunnostukseen ja tulevaan kuntalaiskäyttöön. Seuratkaa verkkosivujamme ja mediaa ja tulkaa mukaan tapahtumiin. Tervetuloa!

Kari Koivumäki
Espoon perinneseuran varapuheenjohtaja

Kommentti on suljettu.