Espoon perinneseuran 20-vuotisjuhla 29.9.2020

Espoon perinneseura juhlisti 20-vuotista toimintaansa 29.9.2020 juhlatilaisuudessa Lagstadin kotiseututalossa koronatilanteen vaatimaa varovaisuutta noudattaen.

Martti Hellströmin laatima videokooste 20-vuotisjuhlasta:

Tilaisuuden aluksi espoolainen pelimanniyhtye Leikarit esitti Reino Harjunkosken johdolla perinnemusiikkia. Musiikin lomassa kuulimme tarinoita espoolaisesta ja pohjoismaisesta kansanmusiikista.
Perinneseuran puheenjohtaja Martti Hellström muistutti avauspuheenvuorossaan espoolaisen perinteen tallentamisen merkityksestä. On tärkeää, että opimme katsomaan omaa aikaamme vierain silmin ja viemään traditiota tulevaisuuteen.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä korosti videotervehdyksessään ihmisten, yhteisöjen ja yritysten yhteistyön merkitystä ja esitti kiitokset perinneseuran työstä espoolaisten tarinoiden tallentamisessa.

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko toi Kotiseutuliiton tervehdyksen ja kertoi liiton toiminnasta vuosikymmenten aikana. Kotiseututyöllä on tällä hetkellä vahva asema. Kotiseutu on siellä, missä juuret ovat, ja kotiseutuja voi olla monta. Kotiseutuliitto toimii kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja monikotiseudullisuuden tukemiseksi. Espoossakin kasvava osa väestöstä on monikulttuurista ja se tulee ottaa toiminnassa huomioon. Moninaisuus yhdistää erilaisia ihmisiä.

Pro Espoonjoki ry:n puheenjohtaja Erkki Lindell esitteli yhdistyksen toimintaa Espoonjoen latvusalueen luonnon turvaamisen, viihtyisyyden lisäämisen ja jokivarren kulttuurin vaalimisen hyväksi. Toteutumassa on merkittävä hanke Kirkkojärven palauttamiseksi.

Intendentti Tryggve Gestrin Espoon kaupunginmuseosta esitti kattavan katsauksen Espoon kulttuuriympäristöistä. Mukana oli niin rakennettuja kulttuuriympäristöjä kuin perinnemaisemiakin. Espoossa toteutetaan vuosina 2017-2021 kulttuuriympäristöohjelma ESKO, jossa kerätään tietoa Espoon kulttuuriympäristöistä, suunnitellaan tarvittavia toimenpiteitä ja yhteistyömalleja ja jaetaan tietoa eri tahoille.

Espoon perinneseuran varapuheenjohtaja Esko Uotila esitti tiiviin katsauksen perinneseuran vaiheista kahden vuosikymmenen aikana. Juhani Hämeri perusti vuonna 2000 perinne- ja kotiseutuyhdistyksen, joka toimi vuoteen 2014 asti nimellä Espoon perinneyhdistys Aurora ry. Toiminta on ollut monipuolista ja siihen on osallistunut laaja joukko aktiivisia paikallishistoriasta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita espoolaisia. Kari Pohjakallio, Aapo Kirvesniemi ja Pirkko Kivimäki ovat tarjonneet erityisen merkittävän panoksen yhdistyksen ja kotiseutuperinteen tallentamisen hyväksi. Vuosien varrella on järjestetty lukuisia ja muita yleisötilaisuuksia. Yhdistys on julkaissut toimintansa aikana yli 20 kirjaa. Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Juhani Hämeri vuoteen 2007 asti ja sen jälkeen Martti Hellström.

Esko Uotilan esitys (pdf): Espoon perinneseura 2000 – 2020

Kommentit

Espoon perinneseuran 20-vuotisjuhla 29.9.2020 — 1 kommentti

  1. Päivitysilmoitus: Kiitos kuluneesta vuodesta! | Espoon perinneseura