Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2015

Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin 6.-9.8.2015 Espoossa keskuspaikkana Leppävaara.

IMG_6563Kotiseutupäivien ohjelmassa Espoo oli vahvasti esillä innovatiivisena, asukaskeskeisenä ja luonnonläheisenä kaupunkina, joka rakentuu raideliikenteen varteen viiden kaupunkikeskuksen ympärille. Kaupunki on kasvanut viimeisen 60 vuoden aikana maassamuuton pohjalta, mutta yhä kasvavassa määrin maahanmuutto on ollut väestömäärän kasvun perustana.

Monikulttuurisuus nousi esille useissa esityksissä ja yleisöpuheenvuoroissa. Kotiseutuväki kaipasi toimintatapoja, joilla maahanmuuttajataustaiset asukkaat saataisiin mukaan toimintaan siitä huolimatta, että heistä monella ei olekaan ennalta kokemusta yhdistystoiminnasta.

Kuntatalouden tilanne herätti monessa huolta. Toisaalta todettiin, että toiminta ei ole pelkästään rahasta kiinni. Toisaalta mm. EU-rahoitus tarjoaa mahdollisuuksia uusien hankkeiden toteuttamiseen. Vuoropuhelua kuntapäättäjien ja virkamiesten kanssa kannustettiin tehostamaan. Espoo sai tunnustusta toimivista asukkaiden osallistamisen käytännöistä.

IMG_6568IMG_6565

Perinneseura oli mukana Viaporintorilla järjestetyillä kotiseutumarkkinoilla. Uusi Espoo-aiheinen muki ja seuran laaja julkaisuvalikoima oli tarjolla samalla, kun seuran toimintaa esiteltiin markkinavieraille.

Kommentti on suljettu.