Historiapolku: Espoon väkimäärä kasvaa

Esko Uotila

Nopeaa väestönkasvua

Espoossa on asuttu jo tuhansia vuosia. Espoo oli perinteinen rannikko- ja maalaispitäjä viime vuosisadan puoliväliin saakka. Asukasluku kääntyi voimakkaaseen kasvuun sotien jälkeen maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. Kaupan, palvelujen ja teollisuuden työvoiman tarve muutti väestörakennetta nopeasti, ja Espoo kasvu kaupungiksi pääsi alkamaan.

Espoon väkimäärä ylitti 100 000 vuonna 1971. Tuolloin Espoon väestö kasvoi 6 265 asukkaalla. Tämä on enemmän kuin minään vuonna sitä ennen tai sen jälkeen. 200 000 asukkaan raja ylittyi vuonna 1997.

Espoossa oli vuoden 2022 alussa 297 132 asukasta, ja 300 000 asukkaan raja ylittyi kesällä. Suuralueista eniten kasvoivat Suur-Leppävaara ja Suur-Tapiola. Asukaslukuun suhteutettuna kasvu oli suurinta Suur-Kauklahdessa.

Espoon väestökehitys vuosina 1880 – 2020
 

Alueiden välillä suuria eroja

1970-luvun alussa Tapiola oli Espoon suuralueista väkirikkain. Asuntosäätiön toteuttama Tapiolan rakentaminen toi alueelle paljon uusia asukkaita. Sen jälkeen sekä Suur-Leppävaara että Suur-Espoonlahti ovat kasvaneet suuremmiksi. Myös Suur-Matinkylän ja Vanhan-Espoon väkiluku on kasvamassa nopeasti.

Espoo suuntaa kaupungin kasvun erityisesti länsimetron, sen jatkeen, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan ympäristöön. Kaupunkikeskukset tulevat tämän mukaisesti kasvamaan edelleen nopeasti. Ennen Länsimetron liikenteen käynnistymistä marraskuussa 2017 Espoon valtaväyliä olivat rautatie, Länsiväylä ja Turunväylä.

Espoon väkimäärä vuosina 1974 ja 2020
 

Espoo on käynnistämässä yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistamisen. Siinä yhteydessä analysoidaan kaupunkiin tulo- ja lähtömuuton syitä sekä selvitetään asukkaiden näkemyksiä toivotusta asuinympäristöstä.