Monikko – uudenlainen ja inspiroiva koulukampus

Koulutuksen kehittyminen Espoossa        Kansisivulle

Monikko – uudenlainen ja inspiroiva koulukampus

Monikon koulukeskus

Espoon Leppävaarassa otettiin käyttöön elokuussa 2021 monin tavoin uusi ja erilainen koulukokonaisuus, Monikon koulukeskus. Peruskorjausta ja uudisrakentamista yhdistäen toteutettu koulurakennus tarjoaa energiatehokkaat ja muuntojoustavat tilat suomen- ja ruotsinkieliselle opetukselle ja varhaiskasvatukselle.

Monikon koulukeskus on ensimmäinen laatuaan Espoossa: suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu saman katon alle. Monikko tarjoaa ensimmäisenä espoolaiskouluna koulu- ja varhaiskasvatuspaikan sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille. Koulukeskus yhdistää mm. Veräjäpellon ja Leppävaaran suomenkieliset koulut sekä ruotsinkielisen Albergaskolanin. Koulut pysyvät erillisinä, kuten laki edellyttää, mutta käyttävät osittain samoja tiloja, kuten ruokalaa, liikuntasalia ja aineluokkia. Myös opettajat voivat olla yhteinen resurssi.

Rakennuksessa on tilat myös Monikon päiväkodille ja Alberga daghem och förskolalle. Monikon päiväkoti on useammasta pienestä päiväkodista muodostettu suomenkielinen päiväkoti, jossa järjestetään vuorohoitoa, sekä ruotsinkielinen päiväkoti Alberga daghem och förskola (aiemmin nimillä Boställs daghem ja Bergans daghem), jossa järjestetään ympärivuorokautista päivähoitoa. Kaiken kukkuraksi koulurakennuksessa on nyt väistössä osa Kilon koulun oppilaista.

Monikko on myös monitoimitalo, joka avataan illoiksi ja viikonlopuiksi alueen asukkaiden käyttöön. Espoon uusi jättikoulu on neliömäärältään yhtä suuri kuin Maxi-market oli aikanaan.

Monikko rakennettiin Leppävaaran koulukeskuksen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeena. Leppävaaran koulun vanhin osa peruskorjattiin, muilta osin rakennus on uusi. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Perko. Rakennusliike SRV vastasi toteutuksesta. Urakkasumma oli noin 46,5 miljoonaa euroa. Espoo sovelsi Monikon koulukeskuksessa elinkaariajattelua uudella tavalla: Keskus siirtyi heti Espoon kaupungin Tilapalvelujen omistukseen, mutta rakentaja vastaa siitä, että kiinteistö pysyy kunnossa.

Koulukampus on siis monella tavalla uudenlainen ja inspiroiva koulukokonaisuus. Monikko on kaksikielinen. Samassa rakennuksessa ovat suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu. Koulun oppilaat puhuvat yhteensä 30 eri äidinkieltä.

Koulukeskus on Espoon suurin. Kolmikerroksinen rakennus on mitoitettu 1300 oppilaalle. Oppilaiden ikä vaihtelee varhaiskasvatusikäisistä yläkoululaisiin.

Myös tiloiltaan se on toisenlainen. Perinteisiä luokkahuoneita ei juuri ole. Monikossa on yhteinen ruoka- ja juhlasali sekä liikuntasali. Monet luokkatiloista on rakennettu muuntojoustaviksi, jolloin kaksi luokkaa on mahdollista yhdistää siirtämällä väliseinä sivuun. Nämä taiteseinät ovat helppokäyttöisiä.

Myös tekniikassa on uutta. Tavoitteena oli elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Koulukeskuksen uusiutuvilla energiaratkaisuilla edistetään Espoon hiilineutraaliustavoitetta.

Pääasiallisena lämmityksenä on maalämpö. Energiaa saadaan myös aurinkopaneeleista. Uuden talotekniikan avulla voidaan optimoida energiankulutuksen lisäksi sisäolosuhteet rakennuksen kaikissa käyttötilanteissa jakamalla käyttötilat erillisiin vyöhykkeisiin.

Hyvää mieltä…

Monikon koulukeskus on toiminut nyt ensimmäinen lukuvuoden ajan. Leppävaarassa on uusi, terveellinen ja turvallinen koulukampus. Ilmanvaihto toimii hyvin. Kalusteet ovat uusia. Musiikkiluokka on vaikuttava. Auditorio on toimiva. Oppilaat kertovat viihtyvänsä uusissa tiloissa.

…ja arvosteluakin

Henkilöstöllä on ollut huolen aiheita. Monikon alkuperäiseen ideaan, oppikyläajatteluun nähden oppilaita on liikaa. Säilytys- ja varastotilaa on vähän. Lähes kaikissa luokissa on yksi lasiseinä; opettajat ovat rakentaneet niihin keskittymistä edistävää näkösuojaa oppilastöitä hyödyntäen. Osaan luokista kuljetaan muiden luokkien läpi. Koulupiha on jäänyt pieneksi 900 oppilaalle.