Koulunpito keskellä pandemiaa

Koulutuksen kehittyminen Espoossa        Kansisivulle

Koulunpito keskellä pandemiaa

Koronapandemia sulki koulut maaliskuun puolivälistä 18.3. toukokuun puoliväliin 14.5. 2020. Jo tätä ennen mm. Viikin normaalikoulu oli ollut karanteenissa. Peruskoulut palasivat kahdeksi viikoksi lähiopetukseen, ja siellä on pääosin pysytty jo kaksi lukuvuotta, 2020-21 ja 2021-22, vaikka pandemia on jatkunut. Vain joitain kouluja määrättiin kokonaan karanteeniin joksikin aikaa, toisen asteen oppilaitoksissa etäkoulu kevääseen 2021 saakka. Tartuntoja vastaan on taisteltu jatkuvasti päivittyvien määräysten, ohjeiden, suositusten ja omien ideoidenkin mukaan.

Keinovalikoimaa

Alakouluissa koko päivä samassa ryhmässä. Opettaja on yhden luokan kanssa koko päivän. Toisessa kotimaisessa sekä vieraissa kielissä, osa-aikaisessa erityisopetuksessa, suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksessa sekä oppilaan oman äidinkielen opetuksessa ja esimerkiksi valinnaisissa aineissa opetusryhmät koostuvat tyypillisesti eri luokkien oppilaista. Tällöin oppilaan opetusryhmä koulupäivän aikana voi vaihtua, jos opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

Yläkoulussa ryhmä voi vaihtua. Opettajat pysyttelevät saman ryhmän kanssa niin paljon kuin mahdollista. Tarpeetonta ryhmien vaihtamista vältetään.

 • Altistuneiden jäljittäminen (rehtori)
 • Ei yhteisiä juhlia eikä yhteisiä päivänavauksia
 • Ei perinteisiä kevätjuhlia
 • Ei siirroille toiseen kouluun
 • Ei vieraille: Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää.
 • Eri luokkien oppilaista koostuvissa opetusryhmissa: erityisopettaja/aineenopettaja antaa etäopetusta ja oppilaat osallistuvat koulun tiloista laitteilla luokan opettajan tai avustajan ohjauksessa.
 • Henkilöstön keskinäisten lähikontaktien minimoiminen
 • Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa sähköisten yhteydenottotapojen hyödyntäminen
 • Hybridimallivalmius
 • Hygieniajärjestelyt (mm. ruuanvalmistus)
 • Joustavat järjestelyt
 • Karanteeni (sairastuneille)
 • Koronarokotukset oppilaille
 • Koronavirustartunnan saanut pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa
 • Koulun sulkeminen
 • Koulun sulkeminen vierailta
 • Kuljetusten porrastaminen
 • Käsien pesu (vettä, saippuaa ja käsidesiä. Kouluun tullessa ja kotiin lähtiessä kädet pestään. Samoin aina kun tullaan ulkoa, ennen syömistä ja aivastamisen jälkeen.)
 • Luokille eri WC:t, luokille aikataulu
 • Luokkaruokailu – ei yhteisruokailua/ruokasalin käytön porrastus/ valmiit ruokapaketit
 • Luokkien sekoittamisen kielto (ei onnistunut yläkouluissa)
 • Maskit aikuisille: opettajille ja henkilökunnalle, yläkoululaisille, maskipakko vieraille
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelun koulun alueella välttäminen
 • Oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa.
 • Opettajainkokoukset etänä
 • Opetuksen porrastaminen (yläkoulut)
 • Opetus alakouluissa pääsääntöisesti luokanopettajan johdolla
 • Opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan
 • Osa-aikainen erityisopetus ja muu pienryhmäopetus etäyhteyksillä
 • Retkillä hygieniaohjeistukset (ei busseilla)
 • Sairaana ei kouluun
 • Sairastunut opettaja lähtee pois koulun tiloista.
 • Samanaikaisopettajina toimivien opettajien (mm. resurssiopettajat, osa-aikaiset erityisopettajat) opetus niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa.
 • Siirtymiin liittyvä yhteistyö eri opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa etäyhteyksien avulla.
 • Siirtymiä yksiköiden välillä saman päivän aikana pyritään välttämään.
 • Siivous: Tiloja siivotaan tavallista paremmin: Pulpetit ja ovenkahvat pyyhitään koulussa kerran tai kahdesti päivissä.
 • Tarpeettomien aikuiskontaktien välttäminen (ei viipyillä opettajainhuoneessa)
 • Turvalliset koulukuljetukset
 • Turvavälit: Aikuisten väliset etäisyydet kannattaa maksimoida (Turvaväleistä ei määräystä lapsille)
 • Ulko-opetuksen lisääminen; lähistöllä olevien ulkotilojen sekä luontoympäristöjen hyödyntäminen eri oppiaineiden opiskelussa
 • Uuteen, tulevaan kouluun tutustuminen etäyhteyden avulla
 • Vanhempainiltojen järjestäminen etäyhteyksiä hyödyntäen.
 • Vanhempien tapaamisissa etäyhteyksien hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan
 • Vuorottelu lähi- ja etäopetuksen välillä
 • Väkimäärä koulussa: samaan aikaan oppilaita on paikalla tavallista vähemmän.
 • Väljät tilajärjestelyt (mm. käyttämällä lukion tiloja)
 • Välineet: Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään; vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voi helposti pestä tai pitää puhtaana.
 • Välineiden desinfiointi
 • Välituntialueet
 • Välituntien porrastus
 • Välituntien vuorottelu (oman luokan kanssa)
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käytön välttäminen tai niiden puhdistaminen aina käyttäjien välillä
 • Yhteisten tilojen välisiivous

Lukuvuosi 2022-23 alkaa normaalitilassa. Koulutuksen järjestäjiä suositellaan kuitenkin jatkamaan korona-aikana opittuja, hyväksi havaittuja hygieniatoimia. Pidetään tartuntariski toiminnassa mahdollisimman pienenä.

Terveysturvallisuudesta on suositeltavaa edelleen muistaa:

 • Ei tulla oireisena varhaiskasvatukseen tai opetukseen.
 • Tiloihin saapuminen ja toiminta järjestetään väljästi.
 • Käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan.
 • Tilojen ja pintojen puhdistamisesta huolehditaan.
 • Tilojen ilmanvaihdosta huolehditaan.
 • Tiedotetaan koronatartunnoista avoimesti, salassapito huomioiden.