R.I.P. Bembölen koulu

Koulutuksen kehittyminen Espoossa        Kansisivulle

R.I.P. Bembölen koulu

2020-luvun alussa käytiin Espoossa jälleen kiivasta taistelua pienten koulujen lakkauttamisesta. Ruotsinkielisistä opetusasioista päättävä lautakunta Svenska rum hylkäsi keväällä 2022 virkamiesten valmisteleman esityksen Bembölen koulun lakkauttamisesta. Kaupunginhallitus käytti kuitenkin nosto-oikeutta ja lakkautti koulun vuotta ennen kuin koulussa olisi juhlittu satavuotissynttäreitä.

Perusteluja tietysti oli. Koulu oli todella pieni. Koulussa oli enää 39 peruskoulun oppilasta luokilla 1-4 ja neljä työntekijää. Omaa rehtoria sillä ei enää ollut.

Koulurakennus oli vanha. Se oli rakennettu kansakoulua varten. Koululla oli ainoa yhä käytössä oleva 1920-luvulla rakennettu koulurakennus.

Lakkauttamisen väitettiin tuovan noin 250 000 euron vuosittaiset säästöt, joita tarvitaan, jotta pysytään valtuuston hyväksymän Taloudellisesti Kestävä Espoo -säästöohjelman tavoitteissa. Todellisuudessa tuo summa ei säästyne. Koulurakennusta ei voida myydä asemakaavan takia. Se on suojeltu rakennus, ja sille on määritelty käyttötarkoitus. Joten vuokrakustannukset rakennuksesta pysyvät Espoon kaupungilla.

Päätös herätti oppilaiden vanhemmissa valtavia tunteita. He ovat olleet tyytyväisiä leikkimielisesti ”Hölmöläisten yliopistoksi” kutsutun koulun toimintaan, vaikka tilat eivät ymmärrettävästi ole samantasoisia kuin upouusissa kouluissa.

Bembölen koulu (Bemböle skola) valmistui vuonna 1923 Kuninkaantien varrelle. Koulun suunnitteli arkkitehtitoimisto Borg–Sirén–Åberg, sama toimisto, joka suunnitteli myös Eduskuntatalon. Punatiilinen, kaksikerroksinen koulu oli tuolloin Espoon komein julkinen rakennus keskiaikaisen kivikirkon lisäksi. Se on yhä rakennustaiteellisesti arvokas.

Bembölen koulussa toteutettiin ensimmäisenä Espoossa juuri voimaan astunutta oppivelvollisuutta. Koulun tuolloinen opettaja, itsepäinen pohjalainen, joutui vääntämään asiasta paikallisten maanviljelijöiden kanssa. Heidän mielestään koulu oli tarpeeton, tai jopa vaarallinen renkien lapsille.

Syksyllä 2022 Bembölen koulua ei enää ole. Hieman yli kolmen kilometrin päässä on Lagstads skola, jossa on tilaa. Toinen vaihtoehto on Karamalmenin koulu. Perheet saavat itse valita.